Quê hương vĩnh phúc là cái nôi cờ tướng của Việt Nam nhưng khi nhìn vào trang này thấy buồn nhiều hơn, khi không có thấy một cao thủ nào dám xuất đầu lộ diện tôi nói điều này ra không phải để khích tướng mà mọi người hãy nhìn đúng sự thực nó là như vậy