THẾ TRẬN NGŨ THẤT PHÁO ĐỐI BÌNH PHONG MÃ CỔ ĐIỂN

Hình đến nước số (8) thông thường Bên hậu chơi X1.3 hay S4.5 mời các Bạn tham khảo :


Trương cường (hậu thắng) Triệu hâm hâm
Diễn Đàn Cờ Tướng Việt NamTôn dũng chinh (hòa) Tưởng xuyên
Diễn Đàn Cờ Tướng Việt NamVương thiên nhất (tiên thắng) Liễu đại hoa
Diễn Đàn Cờ Tướng Việt NamVương thiên nhất (tiên thắng) Lý cẩm hoan
Diễn Đàn Cờ Tướng Việt NamTôn dũng chinh (hòa) Hứa ngân xuyên
Diễn Đàn Cờ Tướng Việt Nam
Kết quả sau cùng NGUYỄN TRẦN ĐỖ NINH đã giành thắng lợi.


(Duy163 - TGCT)