Theo: tuangod

1-象棋布局基本战术_CHM_tượng kì bố cục cơ bổn chiến thuật : http://www.mediafire.com/?j922fnl9q2stksf
2-中国象棋布局基本战术-棋谱动画演示 GIF_trung quốc tượng kì bố cục cơ bổn chiến thuật - kì phổ động họa diễn kì : http://www.mediafire.com/?n3vx4xqsb0m72xx

Tượng kì thì thượng khai cục quyết khiếu_GIF : http://www.mediafire.com/?57dkah58z8cwhc3
Trung quốc tượng kì toàn bàn chiến thuật chỉ vi_GIF : MediaFire - Online Space for your documents, photos, videos, and music.
《 Dương tử tượng kì 》1995 niên đệ 1 kỳ_CBL : http://www.mediafire.com/download/yfryri20rgr4vwl
《 Dương tử tượng kì 》1995 niên đệ 1 kỳ_PDF : http://www.mediafire.com/download/bcphei82eyy821m
Trung cục tuyển chọn_CHM : http://www.mediafire.com/download/r5on8tuajd6n8v6


1-中国象棋入门教程
2-中国象棋基本杀法解析
3-中国象棋兵法60种(上)
4-侧面虎杀法
5-钓鱼马杀法重炮杀法挂角马杀法双车 杀法马后炮杀法36招杀技参考
http://www.mediafire.com/?6g4f2nwuy39yc8d