Trích dẫn Gửi bởi chn234 Xem bài viết
co ban nao co book choi co tan cho xboard moi nhat (2014) cho minh xin duoi book la obk
cam on truoc !!
Thần kiếm tàn cục ngày 21-09-2014
(神剑残局库)
Link:神剑残局库【9月21号】辅库