Go_player

Một số thống kê về: các loại khai cuộc-hiệu quả sử dụng từng loại.

hình 1: tỷ lệ các loại khai cuộc


hình 2: tỷ lệ sử dụng các loại khai cuộc chính trong các giải đấu hàng năm

Hình ảnh này đã được thu nhỏ lại. Hãy click vào đây để xem hình gốc. Kích thước gốc là 749x405.

hình 3: tỷ lệ sử dụng các biến chính của bình phong mã trong các giải đấu hàng năm

Hình ảnh này đã được thu nhỏ lại. Hãy click vào đây để xem hình gốc. Kích thước gốc là 727x393.

hình 4: tỷ lệ thắng thua của 2 bên tiên-hậu trong các giải đấu hàng năm


hình 5: tỷ lệ thắng thua trong các thế trận chính


hình 6: tỷ lệ thắng thua giữa trận pháo đầu của bên tiên với các thế trận chống lại nó.

dịch từ xqbase.com


Thống kê là công tác quan trọng cho việc chuẩn bị nghiên cứu một cách hệ thống.
Mấy cái biểu đồ này đôi khi “nói” rất nhiều điều. Ví dụ xem hình 4, chỉ qua cái tỷ lệ hoà ngày càng cao (2002-2004), đã biết đó là từ khi có phần mềm hỗ trợ, các kì thủ ngày càng có xu hướng đi những phương án chắc chắn....