KẾT QUẢ CÁ NHÂN CHUNG CUỘC
GIẢI CỜ TƯỚNG TUYỂN CHỌN ĐỘI DỰ TUYỂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ - NĂM 2013


HẠNG HỌ TÊN GHI CHÚ
I HUỲNH LINH
II VÕ TIẾN CƯỜNG
III NGUYỄN TRÍ TRUNG
4 PHAN HUY CƯỜNG
5 TRẦN THANH LINH
6 HUỲNH TRÚC LÂM
7 NGUYỄN NGỌC THÀNH
8 NGUYỄN SĨ HIỀN


TM.TỔ TRỌNG TÀIHỒ VĂN HUỲNHFinal Ranking
Rank SNo. Name 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. 7.Rd. 8.Rd. 9.Rd. Pts Fide
1 12 Huynh Linh 4 b 0 12 w 1 10 b 1 5 w 1 3 w 1 2 b ½ 6 w 1 9 b 1 8 w ½ 7 33½
2 4 Vo Tien Cuong 5 b 0 18 w 1 14 w 1 11 b 1 4 b ½ 1 w ½ 3 w 1 7 b 1 9 w 1 7 31½
3 18 Nguyen Tri Trung 15 b 1 13 w 1 5 b 1 4 w ½ 1 b 0 8 w 1 2 b 0 6 w 1 7 b ½ 6 33½
4 3 Phan Huy Cuong 1 w 1 8 b 1 17 w 1 3 b ½ 2 w ½ 6 b 0 7 w ½ 5 b ½ 12 w 1 6 33
5 13 Tran Thanh Linh 2 w 1 11 b 1 3 w 0 1 b 0 14 w 1 7 b 0 16 b 1 4 w ½ 13 b 1 27
6 11 Huynh Truc Lam 16 w 1 14 b ½ 11 w 0 8 b ½ 17 w 1 4 w 1 1 b 0 3 b 0 10 w 1 5 26
7 16 Nguyen Ngoc Thanh 10 b 0 15 w 1 12 b 0 13 w 1 9 b 1 5 w 1 4 b ½ 2 w 0 3 w ½ 5 25
8 10 Nguyen Si Hien 13 b 1 4 w 0 9 b ½ 6 w ½ 11 w 1 3 b 0 14 w 1 12 b ½ 1 b ½ 5 25
9 15 Tran Van Nhuan 14 w 0 16 b 1 8 w ½ 17 b 1 7 w 0 13 b 1 10 w 1 1 w 0 2 b 0 24½
10 7 Le Minh Duy 7 w 1 17 b 0 1 w 0 14 b 0 18 w 1 11 b 1 9 b 0 16 w 1 6 b 0 4 20
11 8 Le Phuong Giao 18 b 1 5 w 0 6 b 1 2 w 0 8 b 0 10 w 0 12 b 0 15 w 1 16 b 1 4 19
12 5 Nguyen Anh Duc 17 w 0 1 b 0 7 w 1 16 b ½ 15 w 1 14 b 0 11 w 1 8 w ½ 4 b 0 4 19
13 1 Tran Tuan An 8 w 0 3 b 0 15 w 1 7 b 0 16 w 1 9 w 0 18 b 1 14 b 1 5 w 0 4 17
14 6 Ly Dung 9 b 1 6 w ½ 2 b 0 10 w 1 5 b 0 12 w 1 8 b 0 13 w 0 15 b 0 23
15 9 Tran Van Viet 3 w 0 7 b 0 13 b 0 18 w 1 12 b 0 16 w 0 - - 1 11 b 0 14 w 1 3 10
16 2 Nguyen Van Truong Ca 6 b 0 9 w 0 18 b 1 12 w ½ 13 b 0 15 b 1 5 w 0 10 b 0 11 w 0 14
17 14 Dang Hong Luong 12 b 1 10 w 1 4 b 0 9 w 0 6 b 0 18 b 0 - - - - - - - - - 2 17
18 17 Dang Thanh 11 w 0 2 b 0 16 w 0 15 b 0 10 b 0 17 w 1 13 w 0 - - - - - - 1 4
Program Swiss-Manager developed and copyright © by DI.Heinz Herzog, 1230 Vienna Joh.Teufelg.39-47/7/9,
Mail:h.herzog@swiss-manager.at,homepage Swiss-Manager Homepage
, User:IA Ignatius Leong, 2010/03/22