TRANG WEB: Australia friendship chess - The Front Page
chính thức bắt đầu hoat động từ ngày 12/10/2012,
Australia friendship chess - The Front Page la hội cờ tướng của người Việt Tại Úc Châu có trụ sở tại Springvale, Melbourne. Hội đã chính thức đăng kí với Australia Government và đã hoạt động từ năm 2007. với giải đấu tằm Quốc Gia được tổ chức hằng năm vào dịp cuối năm.
Nay xây dựng thêm diễn đàn nhằm dẩy mạnh phong trào cờ tướng của người Việt Taị Úc Châu, đồng thời làm cầu nối để trao đổi kỳ nghệ và kiến thức giữa các anh em, cộng đồng người Việt Trong và ngoài nước.