Đây là Đồ án tốt nghiệp của sinh viên khóa 07 chuyên ngành Hoạt hình Manga Nhật và Comic Mỹ của Khoa Mỹ Thuật Công Nghiệp trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng. Nó thức tỉnh tinh thần dân tộc Việt Nam và như một thông điệp gửi đến các nhà làm lịch sử Việt Nam rằng "lớp trẻ chúng tôi không thờ ơ với vận mệnh đất nước"!