Đây là 2 hình icon mình làm cho diễn đàn các bạn nhìn ok không nhé


Link :
http://nu4.upanh.com/b1.s35.d4/1e11e...ew48.700x0.png
http://nu6.upanh.com/b5.s33.d3/f3a57...ld48.700x0.png