Nợ công của Việt Nam gần 1,4 triệu tỷ đồng

(Dân trí) - Con số này tương ứng với 54,9% GDP năm 2011, Bộ Tài chính cho biết.

Theo thông tin của Bộ Tài chính công bố, thời gian tới bộ này sẽ lần đầu tiên phát hành Bản tin về nợ công của Việt Nam.

Theo đó, theo quy định tại Nghị định số 79, Bộ Tài chính sẽ công khai, cung cấp thông tin về tình hình nợ công, bao gồm tình hình vay trả nợ trong nước và nước ngoài của Chính phủ; nợ được Chính phủ bảo lãnh; nợ của chính quyền địa phương thông qua hình thức phát hành Bản tin về nợ công.

Trong thời gian qua, Bộ Tài chính đã phát hành được 7 kỳ Bản tin nợ nước ngoài, bao gồm nợ nước ngoài của Chính phủ và nợ nước ngoài được Chính phủ bảo lãnh.


Trang bìa bản tin nợ công

Theo đánh giá của Bộ Tài chính, bản tin này mặc dù được quốc tế đánh giá cao và được dư luận trong, ngoài nước quan tâm, nhưng bản tin chỉ giới hạn chủ yếu về nợ nước ngoài của Chính phủ và nợ nước ngoài được Chính phủ bảo lãnh.

Vì vậy, với việc phát hành bản tin nợ công sắp tới, Bộ khẳng định sẽ cung cấp đầy đủ và kịp thời cho công chúng số liệu về tình hình nợ công, thể hiện tính minh bạch của công tác quản lý tài chính nói chung và công tác quản lý nợ nói riêng, tránh được những nguồn tin không chính thức, những thông tin không chính xác, sai lệch về tình hình nợ công của Việt Nam, cải thiện hơn nữa môi trường đầu tư kinh doanh của Việt Nam.

Cũng theo Bộ này, tính đến ngày 31/12/2011 nợ công là 1,392 triệu tỷ đồng, bằng 54,9% GDP năm 2011. Trong đó, nợ Chính phủ là 1,096 triệu tỷ đồng, bằng 43,2% GDP; nợ được Chính phủ bảo lãnh là 285.000 tỷ đồng (gồm bảo lãnh vay nước ngoài của các doanh nghiệp và tổ chức tín dụng; bảo lãnh vay/phát hành trái phiếu trên thị trường vốn trong nước cho các định chế tài chính chính sách); nợ chính quyền địa phương là 10.700 tỷ đồng, bằng 0,4% GDP.

H.Kỹ