Hầu hết ai xài máy tính cũng trải qua việc đi bảo hành.
Các công ty máy tính test hàng, nếu hư linh kiện nào thì thay cái mới rồi dán tem lại y như cũ.
Chẳng hạn ổ cứng bị hư, còn 2 tháng là hết bảo hành, họ sẽ đổi ổ cứng mới và dán tem bảo hành như cũ (còn 2 tháng).

Làm vậy là sai với quy định pháp luật.
Theo Luật bảo vệ người tiêu dùng, ký ngày 17/11/2010, Điều 21-khoản 2 có ghi:
"Trường hợp tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa thay thế linh kiện, phụ kiện hoặc đổi hàng hóa mới thì thời hạn bảo hành linh kiện, phụ kiện hoặc hàng hóa đó được tính từ thời điểm thay thế linh kiện, phụ kiện hoặc đổi hàng hóa mới."


Vậy đúng theo luật thì sau khi đổi ổ cứng mới cho khách hàng, họ phải ghi thời hạn bảo hành mới là 1 năm tính từ thời điểm thay thế (chứ không phải dán lại tem như cũ, nghĩa là 1 năm tính từ thời điểm mua hàng). Người tiêu dùng đang bị thiệt hại chỗ này nhưng không biết.