Nói về cờ tướng thì có nhiều game về thể loại này, nhưng nếu giả sử nó được đưa vào game mang phong cách tam quốc thì ra sao?


Đây là 1 ví dụ điển hình, mỗi con tướng mình ví như 1 quân lính, và đây như 1 bàn cờ thu nhỏ vậy, có thể bày trận giống như các bước cờ thế :). Các bác nghĩ sao nếu cờ tướng được áp dụng vào các dạng game chiến thuật này?