KỲ ĐÀI SINH HOẠT THEO THỂ THỨC MỚI LẠ VÀ ĐỘC NHẤT CHI CÓ Ở BP :

MỤC ĐÍCH: TẠO ĐIỀU KIỆN CHO NHỮNG KỲ THỦ TRONG TỈNH CÓ DỊP GIAO LƯU CỌ SÁT NHẰM NÂNG CAO SỨC CỜ VÀ XÂY DỰNG PHÒNG CHÀO CỜ BP NGÀY CÀNG LỚN MẠNH:

THỂ THỨC THI ĐẤU: SẼ LÀ 4 KỲ THỦ MÀ KHÔNG PHẢI 2 NHU NHỮNG KỲ ĐÀI KHÁC :BỐC THĂM CHIA LÀM 2 CẶP THI ĐẤU .2 KỲ THỦ THẮNG SE GẶP NHAU TRONG TRẬN CK >VÀ SẼ LÀ 2KỲ THỦ GIỮ ĐÀI TUẦN TIẾP THEO :
KỲ ĐÀI NGÀY 21/12/2013
1: NGUYỄN HỒNG ÂN :0-1:HOÀNG VĂN TUẤN
2:ANH BẢO :0-1: LÊ ANH MINH
CK :HOÀNG VĂN TUẤN :0,5-0,5: LÊ ANH MINH
...VÁN CỜ EM CẬP NHẬT SAU .......