KẾT QUẢ GIẢI CỜ NHANH ĐỒNG ĐỘI MÙA XUÂN 2014:

HUY CHƯƠNG VÀNG: ĐỘI LƯU NGHĨA
1.TRẦN VŨ ANH DUY
2.NGUYỄN VĂN HÒA
3.HUỲNH PHÚC KHÁNH
4.NGUYỄN VĂN TÈO

HUY CHƯƠNG BẠC: ĐỘI VIỆT NGUYÊN
1.ÔNG BẦU: BÙI MINH HOÀNG
2.TRẦN NGỌC QUANG
3.TÔ THÀNH BAN
4.BÙI VIỆT PHƯƠNG
5.NGUYỄN GIÁP TIẾN

HUY CHƯƠNG ĐỒNG: ĐỘI NGŨ VƯƠNG
1.ÔNG BẦU: TRẦN XUÂN NGHỊ
2.NGUYỄN ĐĂNG MIỀN
3.HỒ TRẦN NHỰT
4.HUỲNH KIM SƠN
5.ĐẶNG QUỐC HUY

BẢNG TỔNG HỢP ELO SAU GIẢI CỜ NHANH ĐỒNG ĐỘI MÙA XUÂN 2014 NGÀY 19/01/2014