GIẢI QUY TỤ HƠN 60 KỲ THỦ THUỘC 15 XA PHƯỜNG ,NGÀNH THAM GIA :

thi đấu hệ thụy sỹ 9 ván sau 3 ngày tranh tài sôi nổi đã xác định những cái tên sẽ đại diện cho huyện tham gia thi đấu giải cờ tướng ĐHTDTTtỉnhbinhf phước năm 2014

GIẢI CÁ NHÂN:
BÙI ĐÌNH CƯƠNG ;8,5đ ( xã minh hưng)

2: HOÀNG VĂN TUẤN 8đ ( xã thống nhất)
3 : NGUYỄN VĂN ĐÔNG 7đ (xã bình minh )
4:nguyễn văn nghĩa 6,5 đ ( sook bom bo)
:5 , PHẠM VĂN THƠI 6,5đ ( xã minh hưng)

GIẢI ĐỒNG ĐỘI
1: XÃ MINH HƯNG
2: XÃ THỐNG NHẤT
3: XÃ BÌNH MINH .......