Vì Topic Cách đưa ván cờ dạng dpxq hay CCBridge lên DĐ bằng flash của dpxq hiện bị khóa nên tôi mở topic này và xin trả lời bạn song doc như sau:
Để chạy tự động bạn làn như sau:


Rồi tiếp tục:Các quân cờ sẽ chạy tự động như BB. Mong bạn hài lòng. CHÀO.