Nếu bạn thấy Diễn đàn có ích, hãy cùng chia sẻ trên các mạng Xã hội nhé!
Kết quả 1 đến 4 của 4

Chủ đề mới: Tuyển tập Hàn nguyệt thanh câm chế tác định dạng CHM _ 寒月寒月青衿制作

 1. #1
  Ngày tham gia
  Dec 2012
  Thành viên thứ
  11
  Bài viết
  74
  Cảm ơn 398 lần / 67 bài

  Tuyển tập Hàn nguyệt thanh câm chế tác định dạng CHM _ 寒月寒月青衿制作

  Tuyển tập Hàn nguyệt thanh câm chế tác_ 寒月寒月青衿制作: Microsoft OneDrive - Access files anywhere. Create docs with free Office Online.

  Bao gồm các cuốn :
  Trung quốc tượng kỳ bỉ tái 24000 cục V hàn nguyệt thanh câm chế tác
  中国象棋比赛24000局V寒月青衿制作 · 互联我
  90-04 tượng kỳ cá nhân đoàn thể ngũ dương 8100 cục V hàn nguyệt thanh câm chế tác.chm
  kỳ tha tượng kỳ bỉ tái 3900 cục V hàn nguyệt thanh câm chế tác.chm
  toàn quốc cá nhân đoàn thể tái 62-90 niên V1300 cục V hàn nguyệt thanh câm chế tác.chm
  toàn quốc cá nhân đoàn thể tái 90-94 niên V2000 cục V hàn nguyệt thanh câm chế tác.chm
  toàn quốc cá nhân đoàn thể tái 95-98 niên V1300 cục V hàn nguyệt thanh câm chế tác.chm
  toàn quốc tượng kỳ cá nhân tái 00-09 niên 3400 cục V hàn nguyệt thanh câm chế tác.chm
  toàn quốc tượng kỳ cá nhân tái 86-99 niên 2100 cục V hàn nguyệt thanh câm chế tác.chm
  toàn quốc tượng kỳ cá nhân tái 96-04V1900 cục V hàn nguyệt thanh câm chế tác.chm
  tượng kỳ bỉ tái 17 chủng 3765 cục V hàn nguyệt thanh câm chế tác.chm
  trung quốc tượng kỳ bỉ tái 24000 cục V hàn nguyệt thanh câm chế tác.txt

  Tượng kỳ danh gia trứ tác cập cổ phổ 70 chủng 7000 cục V hàn nguyệt thanh câm chế tác
  象棋名家著作及古谱60种7000局V寒月 · 互联我
  tượng kì trứ tác 12 bổn 732 cục V hàn nguyệt thanh câm chế tác .chm
  tượng kì sát trứ 10 bổn 2200 cục V hàn nguyệt thanh câm chế tác .chm
  tượng kì danh gia trứ tác 19 chủng 2000 cục V hàn nguyệt thanh câm chế tác .chm
  tượng kì cổ phổ 22 bổn 2000 cục V hàn nguyệt thanh câm chế tác .chm
  tượng kì cổ phổ 7 bổn 470 cục V hàn nguyệt thanh câm chế tác .chm

  Tượng kỳ đại sư đối cục 30 chủng 9000 cục V hàn nguyệt thanh câm chế
  象棋大师对局30种9000局V寒月青衿制 · 互联我
  7 tượng kì danh thủ đối cục chuyên tập 2100 cục V hàn nguyệt thanh câm chế tác
  hồ vinh hoa tượng kì đối cục 2367 cục V hàn nguyệt thanh câm chế tác
  tượng kì đại sư đối cục 14 chủng 1800 cục V hàn nguyệt thanh câm chế tác
  tượng kì đại sư đối cục 23 chủng 3844 cục V hàn nguyệt thanh câm chế tác

  Tượng kỳ đại sư 15000 cục V hàn nguyệt thanh câm chế tác
  象棋大师15000局V寒月青衿制作 · 互联我

  Tượng kỳ bố cục, trung cục, tàn cục, bài cục 120 chủng thư 15000 cục
  象棋布局中局残局排局120种书15000 · 互联我
  tượng kì trung cục 4 bổn 404 cục V hàn nguyệt thanh câm chế tác
  tượng kì bố cục 28 bổn 1700 cục V hàn nguyệt thanh câm chế tác
  tượng kì tàn cục 11 bổn 3700 cục V hàn nguyệt thanh câm chế tác
  tượng kì tàn cục 14 chủng 1937 cục V hàn nguyệt thanh câm chế tác
  tượng kì bài cục 19 bổn 2100 cục V hàn nguyệt thanh câm chế tác
  tượng kì bài cục 22 bổn 1474 cục V hàn nguyệt thanh câm chế tác
  tượng kì thuận pháo liệt pháo cục 1500 cục V hàn nguyệt thanh câm chế tác
  tượng kì trung cục 4 bổn 404 cục V hàn nguyệt thanh câm chế tác
  tượng kì trung cục 8 bổn 650 cục V hàn nguyệt thanh câm chế tác

  Giản bản phong diện tượng kỳ kỳ phổ chm hàn nguyệt thanh câm chế tác 66 chủng
  简版封面象棋棋谱chm寒月青衿制作66种 · 互联我
  《 bố cục tuyển 》 siêu đại kỳ bàn.chm
  《 phi tương cục đối tiên nhân chỉ lộ 》 siêu đại kỳ bàn.chm
  《 quất trung bí 》 siêu đại kỳ bàn.chm
  《 lạn kha thần ky 》 siêu đại kỳ bàn.chm
  《 liệt pháo cục 》 siêu đại kỳ bàn.chm
  《 mai hoa phổ 》 siêu đại kỳ bàn.chm
  《 mai hoa tuyền 》 siêu đại kỳ bàn.chm
  《 bình phong mã pháo đương đầu pháo 》 siêu đại kỳ bàn.chm
  《 thạch dương di cục 》 siêu đại kỳ bàn.chm
  《 thực chiến đối cục 》 siêu đại kỳ bàn.chm
  《 thích tình nhã thú 》 siêu đại kỳ bàn.chm
  《 đặc cấp đại sư bố cục tinh hoa 》 siêu đại kỳ bàn.chm
  《 hiện đại bố cục tinh yếu 》 siêu đại kỳ bàn.chm
  《 tượng cục hối tồn 》 sơ tập đại kỳ bàn.chm
  《 tượng kỳ tàn cục công sát 》 siêu đại kỳ bàn.chm

  Siêu đại kỳ bàn tượng kỳ kỳ phổ V hàn nguyệt thanh câm điển tàng hệ liệt 27 bản
  超大棋盘象棋棋谱V寒月青衿典藏系列2 7本 · 互联我
  08-09 dịch thiên tượng kỳ đối cục tuyển 9300 cục V hàn nguyệt thanh câm chế tác.chm
  2009 nguyên đán dịch thiên thiên cương dĩ thượng kỳ phổ 848 cục V siêu đại kỳ bàn.chm
  siêu đại kỳ bàn tượng kỳ kỳ phổ V hàn nguyệt thanh câm điển tàng hệ liệt 27 bản.txt
  nghiễm châu kỳ đàn lục thập niên sử V1059 cục v hàn nguyệt thanh câm chế tác.chm
  kỳ phổ hợp tập 21 chủng 4300 cục V hàn nguyệt thanh câm chế tác.chm
  tượng kỳ kỳ phổ V hàn nguyệt thanh câm v điển tàng bản v dịch lâm tân biên V dương quan lân biên trứ.chm
  tượng kỳ kỳ phổ V dịch thiên V nhân vương V5305 cục V hàn nguyệt thanh câm chế tác.chm
  tượng kỳ kỳ phổ V dịch thiên V thiên đế V2958 cục V hàn nguyệt thanh câm chế tác.chm
  tượng kỳ kỳ phổ V dịch thiên V vô thượng V411 cục V hàn nguyệt thanh câm chế tác.chm
  tượng kỳ kỳ phổ V dịch thiên V chí tôn V615 cục V hàn nguyệt thanh câm chế tác.chm
  dịch lâm kỳ tình v hàn nguyệt thanh câm chế tác.chm

  Siêu đại kỳ bàn tượng kỳ kỳ phổ V hàn nguyệt thanh câm điển tàng hệ liệt 31 bản.
  v超大棋盘象棋棋谱V寒月青衿典藏系列 31 · 互联我
  siêu đại kỳ bàn tượng kỳ kỳ phổ V hàn nguyệt thanh câm điển tàng hệ liệt 31 bản.txt
  bách hoa tề phóng tượng kỳ phổ v siêu đại kỳ bàn V hàn nguyệt thanh câm điển tàng hệ liệt.chm
  bố cục phiến trứ dữ đối sách v siêu đại kỳ bàn V hàn nguyệt thanh câm điển tàng hệ liệt.chm
  tàn cục công sát v siêu đại kỳ bàn V hàn nguyệt thanh câm điển tàng hệ liệt.chm
  đan phượng triêu dương v siêu đại kỳ bàn V hàn nguyệt thanh câm điển tàng hệ liệt.chm
  đương đại bài cục phổ v siêu đại kỳ bàn V hàn nguyệt thanh câm điển tàng hệ liệt.chm
  quỷ thủ bách cục hoàn chỉnh gia chú giải bản v siêu đại kỳ bàn V hàn nguyệt thanh câm điển tàng hệ liệt.chm
  hồ vinh hoa phản cung mã tập v siêu đại kỳ bàn V hàn nguyệt thanh câm điển tàng hệ liệt.chm
  hồ nhai tập v siêu đại kỳ bàn V hàn nguyệt thanh câm điển tàng hệ liệt.chm
  giang hồ bát đại bài cục v siêu đại kỳ bàn V hàn nguyệt thanh câm điển tàng hệ liệt.chm
  giang hồ tàn cục v siêu đại kỳ bàn V hàn nguyệt thanh câm điển tàng hệ liệt.chm
  giang hồ kỳ cục sưu bí ( trần tùng thuận )v siêu đại kỳ bàn V hàn nguyệt thanh câm điển tàng hệ liệt.chm

  Tượng kỳ kỳ phổ V đẳng cấp phân V hàn nguyệt thanh câm điển tàng hệ liệt
  象棋棋谱V等级分V寒月青衿典藏系列 · 互联我
  tượng kỳ kỳ phổ V đẳng cấp phân V hàn nguyệt thanh câm điển tàng hệ liệt.txt
  tượng kỳ kỳ phổ V đẳng cấp phân đệ 1 tương xuyên đối cục 404 cục V hàn nguyệt thanh câm chế tác.chm
  tượng kỳ kỳ phổ V đẳng cấp phân đệ 2 hứa ngân xuyên đối cục 1672 cục V hàn nguyệt thanh câm chế tác.chm
  tượng kỳ kỳ phổ V đẳng cấp phân đệ 3 triệu hâm hâm đối cục 272 cục V hàn nguyệt thanh câm chế tác.chm
  tượng kỳ kỳ phổ V đẳng cấp phân đệ 4 lữ khâm đối cục 2410 cục V hàn nguyệt thanh câm chế tác.chm
  tượng kỳ kỳ phổ V đẳng cấp phân đệ 5 uông dương đối cục 286 cục V hàn nguyệt thanh câm chế tác.chm
  tượng kỳ kỳ phổ V đẳng cấp phân đệ 6 triệu quốc vinh đối cục 1740 cục V hàn nguyệt thanh câm chế tác.chm
  tượng kỳ kỳ phổ V đẳng cấp phân đệ 7 hồng trí đối cục 672 cục V hàn nguyệt thanh câm chế tác.chm
  tượng kỳ kỳ phổ V đẳng cấp phân đệ 8 tạ tĩnh đối cục 275 cục V hàn nguyệt thanh câm chế tác.chm
  tượng kỳ kỳ phổ V đẳng cấp phân đệ 9 vương bân đối cục 621 cục V hàn nguyệt thanh câm chế tác.chm
  tượng kỳ kỳ phổ V đẳng cấp phân đệ 10 trịnh nhất hoằng đối cục 465 cục V hàn nguyệt thanh câm chế tác.chm

  Dịch hải yên ba _ hàn nguyệt thanh câm điển tàng hệ liệt

  Giữ link 115.com để ai có TK tại trang web này dễ dàng sao chép data qua TK của mình.

  Muốn coi Ebook CHM , PC phải cài Font Tàu , Ebook Rename thành tiếng Anh hay Việt ko dấu.
  Win 7 có cái hay là ko cần đĩa cài đặt Win vẫn cài Font Tàu được = cách nó tự download và Install Font Tàu. Cài = cách này đọc Ebook CHM tiếng Tàu trực tiếp từ file RAR,ko cần giải nén và Rename.
  Nếu chưa có Font Tàu làm như sau:
  Control Panel ---->Clock,Language and Region ---->change keyboard or othe input methods---> install/uninstall languages----> install display languages----> launch Windows Update---> 62 optional updates are available ---> Windows 7 language packs---> Check vao Chinese Simplified (nếu muốn có thêm Chinese Tradtional thì check vào dòng đó). ---> Bấm OK, Đợi PC download và Install Font xong.Restart lai PC là OK
  Nếu có Font Tàu rùi làm như sau:
  Control Panel ---->Clock,Language and Region ----> Chọn Tab: Administration ---> Change system local...----> cuộn thanh cuộn đến Chinese (Simplified,PRC) thi chon---> Bấm OK. Restart lai PC ( Các Tab khác fải giữ Language English).

  Mẹo mở File CHM khi bị báo lỗi :
  Nếu khi mở File CHM mà bạn đã Rename thành tiếng Anh hay Việt ko dấu hoặc 1.CHM, 2.CHM mà bị báo lỗi "Navigation to the webpage was canceled" đôi khi bạn Rename lại thành 3.CHM , 4.CHM, 5.CHM... trở lên là mở được. Nếu vẫn ko mở được thì tham khảo blog : Xử lý lỗi "Navigation to the webpage was canceled" trong file .chm | Khỉ Rừng BLog | Kỹ thuật điện tử-Blog điện tử

  Nếu đăng ký TK ở 115.com thì khi bạn tim được Tài liệu ở trang này sẽ dễ dàng download với tốc độ cao , lưu vào TK của bạn chỉ vài giây.

 2. #2
  Ngày tham gia
  Dec 2012
  Thành viên thứ
  2
  Bài viết
  4,121
  Cảm ơn 13,031 lần / 2,396 bài
  Luyện hết nhiêu đây tẩu hỏa nhập ma luôn. Hix, nhất là mấy người lười như mình.
  Tôi chẳng có gì đặc biệt...

 3. #3
  Ngày tham gia
  Aug 2013
  Thành viên thứ
  6217
  Bài viết
  95
  Cảm ơn 45 lần / 20 bài
  Trích dẫn Gửi bởi HoaKimCuong Xem bài viết
  Luyện hết nhiêu đây tẩu hỏa nhập ma luôn. Hix, nhất là mấy người lười như mình.
  mấy ông lười ko tẩu hỏa mấy ông siêng mới bị hehehe

 4. #4
  Ngày tham gia
  Nov 2013
  Thành viên thứ
  7796
  Bài viết
  1,368
  Cảm ơn 3,062 lần / 793 bài
  Trước giờ mình chưa luyện được hết 1 quyển sách nào...... Heeeeeee

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •