Xin cung cấp cho các bạn link của

Ngũ Dương Bôi” Toàn quốc tượng kỳ quan quân thi đấu theo lời mời

五羊杯全国象棋冠军邀请赛


Ngũ dương bôi - lần 26 - 2006

Ngũ dương bôi - lần 25 - 2005

Ngũ dương bôi - lần 24 - 2004

Ngũ dương bôi - lần 23 - 2003

Ngũ dương bôi - lần 22 - 2002

Ngũ dương bôi - lần 21 - 2001

Ngũ dương bôi - lần 20 - 2000

Ngũ dương bôi - lần 19 - 1999

Ngũ dương bôi - lần 18 - 1998

Ngũ dương bôi - lần 17 - 1997

Ngũ dương bôi - lần 16 - 1996

Ngũ dương bôi - lần 15 - 1995

Ngũ dương bôi - lần 14 - 1994

Ngũ dương bôi - lần 13 - 1993

Ngũ dương bôi - lần 12 - 1992

Ngũ dương bôi - lần 11 - 1991

Ngũ dương bôi - lần 10 - 1990

Ngũ dương bôi - lần 9 - 1989

Ngũ dương bôi - lần 8 - 1988

Ngũ dương bôi - lần 7 - 1987

Ngũ dương bôi - lần 6 - 1986

Ngũ dương bôi - lần 5 - 1985

Ngũ dương bôi - lần 4 - 1984

Ngũ dương bôi - lần 3 - 1983

Ngũ dương bôi - lần 2 - 1982

Ngũ dương bôi - lần 1 - 1981

Nguồn : dpxq.com
Mong các bạn vui vẻ. CHÀO.