Nếu bạn thấy Diễn đàn có ích, hãy cùng chia sẻ trên các mạng Xã hội nhé!
Kết quả 1 đến 3 của 3

Chủ đề mới: [HỎI] Dùng chương trình gì để xem định dạng WXF (Text)

 1. #1
  Ngày tham gia
  Jan 2014
  Đang ở
  Sài Gòn
  Thành viên thứ
  9765
  Bài viết
  113
  Cảm ơn 327 lần / 79 bài

  Question [HỎI][Đã có đáp án] Dùng chương trình gì để xem định dạng WXF (Text)

  Chào mọi người,

  Cho em hỏi là dùng chương trình gì để xem định dạng WXF (Text).

  Nội dung của file WXF thực chất là dạng văn bản (plain-text) như sau:

  Code:
  FORMAT WXFRED   uyenuongphao2 ; 1354 ;;
  BLACK  tranhtien ; 1236 ;;
  RESULT 0-1
  DATE  2014-04-02 07:04:18
  EVENT  KGP Game ; 7m+0s
  START{
   1. C2.5 h8+7  2. H2+3 c2.5  3. R1+1 h2+3
   4. H8+7 r1.2  5. C8-1 c8+2  6. R9+2 c8.7
   7. P5+1 c7+3  8. R1.3 c7.8  9. R3+1 c8+2
  10. C8.5 r9+1 11. R3.2 c8.9 12. H7+5 r9.6
  13. R2-2 c9-1 14. P5+1 a6+5 15. P5+1 h3+5
  16. C++4 h7+5 17. C5+5 r6+2 18. C5-1 r2+4
  19. C5-1 r6+2 20. A4+5 r6.5 21. H5-3 r2+4
  22. E7+5 c9.6 23. R2+9 c5+5 24. K5.4 c6-8
  25. R9.5 r5+2 26. E3+5 c6.8 }END
  Hoặc nếu lưu nhiều ván cờ thì nó thế này:

  Code:
  FORMAT WXFRED   pikyli ; 1197 ;;
  BLACK  xqlover ; 1206 ;;
  RESULT 0-1
  DATE  2014-04-02 08:15:48
  EVENT  KGP Game ; 20m+5s
  START{
   1. C8.5 h2+3  2. H8+7 p3+1  3. R9.8 r1.2
   4. R8+6 e7+5  5. P3+1 h8+9  6. H2+3 p7+1
   7. P3+1 r9.7  8. H3+4 r7+4  9. H4+5 h3+5
  10. C5+4 a6+5 11. E3+5 r2+1 12. A4+5 r2.4
  13. R8-2 r4+2 14. C5-2 p9+1 15. R1.4 h9+8
  16. C2+5 c2.8 17. R4+7 h8-7 18. R4-3 c8+7
  19. R4.3 r7+1 20. E5+3 r4.6 21. R8.6 h7+8
  22. R6-2 k5.6 23. R6.4 r6+4 24. A5+4 h8+9
  25. A6+5 h9-7 26. C5.4 h7+8 27. K5.6 p9+1
  28. P5+1 p9.8 29. H7+5 h8-6 30. P7+1 c8-3
  31. H5-6 p8.7 32. C4+2 p3+1 33. H6+8 p3.2
  34. C4.1 p2+1 35. H8-6 p7.6 36. P5+1 h6-4
  37. H6+5 a5+6 38. H5+6 a4+5 39. P9+1 p2+1
  40. H6+7 p2.3 41. H7-9 c8.5 42. H9-8 p3+1
  43. E7+9 p6.5 44. P5.6 h4+2 45. C1-5 p5.4
  46. P6+1 c5-1 47. H8+7 p4+1 48. H7-8 c5.4
  49. K6.5 c4.5 50. K5.4 p4.5 51. P9+1 h2-4
  52. H8+7 c5.6 53. K4.5 h4+2 54. P9+1 p5+1
  55. H7-8 h2-4 56. H8-6 c6.5 57. H6-7 h4+3
  58. K5.4 p5+1 59. A4-5 h3+5 60. C1.4 h5-6
  61. H7+5 k6.5 62. P9.8 h6+4 63. C4+3 c5+1
  64. H5+3 c5.6 65. H3+2 h4-5 66. K4+1 h5-4
  67. H2+1 h4+5 68. P8.7 c6.7 69. K4.5 k5.4
  70. C4-1 h5-7 71. P7.6 h7+6 72. K5.4 }END
  FORMAT WXF
  RED   xqlover ; 1189 ;;
  BLACK  pikyli ; 1214 ;;
  RESULT 1-0
  DATE  2014-04-02 08:02:18
  EVENT  KGP Game ; 20m+5s
  START{
   1. R1+1 c2.5  2. H2+3 h2+3  3. H8+7 r1.2
   4. R9.8 r2+6  5. C8.9 r2+3  6. H7-8 h8+7
   7. P3+1 r9+1  8. R1.4 r9.4  9. R4+5 p5+1
  10. C9.5 e7+9 11. H3+4 r4+4 12. H8+7 a6+5
  13. C5+3 c8+3 14. H4+3 r4-1 15. H3+1 c8-3
  16. C2.5 r4+1 17. R4.3 h3+5 18. C++2 e3+5
  19. C5+4 h7+5 20. R3.5 r4.7 21. R5.2 c8.6
  22. E3+5 e5-7 23. E5+3 }END
  FORMAT WXF
  RED   pikyli ; 1205 ;;
  BLACK  hoangcongloca ; 1040 ;;
  RESULT 1-0
  DATE  2014-04-01 14:53:52
  EVENT  KGP Game ; 10m+0s
  START{
   1. H8+7 p3+1  2. H2+1 c8.3  3. P5+1 p3+1
   4. H7+5 p3+1  5. H5+7 c3.5  6. E7+5 c5+3
   7. A6+5 c2.5  8. H7+8 h2+1  9. H8+6 k5+1
  10. C2.3 r1+1 11. R1.2 k5.4 12. R2+8 a6+5
  13. R9.6 h1+3 14. H6-8 c+.4 15. H8+9 c5.4
  16. R6.7 }END
  FORMAT WXF
  RED   hoangcongloca ; 1050 ;;
  BLACK  pikyli ; 1195 ;;
  RESULT 0-1
  DATE  2014-04-01 14:45:32
  EVENT  KGP Game ; 10m+0s
  START{
   1. C2.5 h8+7  2. P7+1 h2+1  3. H8+7 r1+1
   4. C5.3 e7+5  5. E3+5 p7+1  6. H7+8 c2+5
   7. C3.8 r1.4  8. H2+1 h7+8  9. A4+5 r4+4
  10. R1.3 p3+1 11. P3+1 c8.7 12. R3.2 h8+9
  13. P3+1 p3+1 14. H8+9 e5+7 15. R2+3 c7.9
  16. C8+4 r4-2 17. R9.8 h1-3 18. R2+3 h3+2
  19. R2.1 h9-8 20. E5+7 h2+3 21. H9+7 e7-5
  22. R1.2 c9.3 23. R2-1 r9+7 24. R2.7 r9+2
  25. A5-4 h3+4 26. K5+1 h4-6 27. K5-1 r4+4
  28. R8+1 c3.4 29. R8.4 h6+8 30. R4.2 c4+7
  31. R7.2 h8-7 32. R-.4 h7+5 33. R4+2 h5+3
  34. R2.4 a4+5 35. R-.7 c4.6 36. R4-5 r4+2 }END
  FORMAT WXF
  RED   pikyli ; 1185 ;;
  BLACK  hoangcongloca ; 1060 ;;
  RESULT 1-0
  DATE  2014-04-01 14:30:54
  EVENT  KGP Game ; 10m+0s
  START{
   1. H8+7 c2.3  2. H2+1 c3+4  3. E7+5 c3.7
   4. H7+8 h8+7  5. R9.7 h2+1  6. P1+1 p9+1
   7. C2.3 c8+5  8. R7+4 p9+1  9. R1.2 r9.8
  10. R7.1 e3+5 11. R1.3 c7.1 12. R3+2 c1+3
  13. E5-7 c8.2 14. C3+5 r8.9 15. H1+2 r1.2
  16. R3-2 c2+2 17. E3+5 c2.4 18. C3.9 r2+2
  19. C9+2 a4+5 20. C9-9 c4.1 21. E7+9 r9+8
  22. R3.6 r9.2 23. H2+4 r++1 24. K5+1 r+-1
  25. K5-1 r-.3 26. H4+2 r2.7 27. R2+4 r3.2
  28. E5+3 r2.4 29. H2+3 k5.4 30. R6+3 a5+4
  31. H8+7 p1+1 32. H7+8 k4+1 33. H3-4 p1+1
  34. R2+4 a6+5 35. R2-3 r7.2 36. H8-7 k4-1
  37. R2.6 r2-5 38. H7-6 p1+1 39. H4+5 k4.5
  40. H5-3 a4-5 41. R6+3 a5-4 42. H6+5 p1+1
  43. H5+7 r2+3 44. R6+1 }END
  FORMAT WXF
  RED   hoangcongloca ; 1071 ;;
  BLACK  pikyli ; 1174 ;;
  RESULT 0-1
  DATE  2014-04-01 14:17:29
  EVENT  KGP Game ; 10m+0s
  START{
   1. C2.5 h8+7  2. H2+3 h2+1  3. R1.2 r9.8
   4. R2+6 p7+1  5. R2.3 e7+5  6. C8+4 p3+1
   7. H8+7 c8-1  8. R3.2 c8+1  9. R9+1 r1+1
  10. R9.6 r1.6 11. R6+5 p7+1 12. P3+1 h7+6
  13. C5+4 a6+5 14. R2+1 r8+2 15. R6+1 c2-2
  16. C8+2 h1+3 17. C8.9 r8+1 18. C5-2 r8.5
  19. R6.8 c2+1 20. C9+1 h6+5 21. H7+5 r5+2
  22. R8.7 r6+2 23. A6+5 c2+8 24. E7+5 c2.1
  25. P7+1 p3+1 26. H5+7 r5.4 27. H3+5 h3+5
  28. R7.5 h5+4 29. H7-6 h4+2 30. H6-8 r6.4
  31. A5+6 r-.3 32. E5+7 r4-2 33. E3+5 r4.5
  34. R5.8 r5+3 35. R8+2 a5-6 36. C9.7 k5+1
  37. R8-7 r3+2 38. C7.4 r5+1 39. A4+5 r3+4
  40. H8-6 c1.4 41. R8-1 c4-1 }END
  FORMAT WXF
  RED   pikyli ; 1196 ;;
  BLACK  hoangcongloca ; 1049 ;;
  RESULT 0-1
  DATE  2014-04-01 14:07:57
  EVENT  KGP Game ; 10m+0s
  START{
   1. C8.5 c2.5  2. H8+7 h2+3  3. R9.8 r1.2
   4. R8+9 h3-2  5. H2+3 p7+1  6. P5+1 p3+1
   7. H3+5 h2+3  8. P5+1 c5+2  9. C5+3 p5+1
  10. C2.5 c8.5 11. C5+3 a6+5 12. E3+5 h3+5
  13. C5+2 e7+5 14. R1.2 h8+7 15. R2+4 r9.6
  16. P7+1 p3+1 17. H5+7 h5+6 18. H++8 r6+3
  19. H8+7 k5.6 20. H-+6 h6+4 21. A6+5 r6+2
  22. R2.4 h4-6 23. P9+1 h6+4 24. H6-8 h7+8
  25. P3+1 h8+9 26. P3+1 e5+7 27. H8+7 h4-3
  28. H7-6 h3+1 29. H6-5 e7-5 30. H5+4 h9+7
  31. H4-3 h1+3 32. E5+7 p1+1 33. E-+5 h7-6
  34. A5-6 h6+4 35. A6+5 p1+1 36. E5-7 p1.2
  37. E+-9 h3+2 38. H3-5 h4+3 39. K5.6 h3-5
  40. K6+1 h5-3 41. H5-7 h3+1 42. A5-6 h1-3
  43. K6.5 p2+1 44. K5-1 p2+1 45. H7+5 h2-4
  46. K5+1 h4+3 47. K5-1 p2+1 48. A4+5 p9+1
  49. A5+6 h+-4 50. K5+1 p2.3 }END
  FORMAT WXF
  RED   hoangcongloca ; 1059 ;;
  BLACK  pikyli ; 1186 ;;
  RESULT 0-1
  DATE  2014-04-01 14:02:36
  EVENT  KGP Game ; 10m+0s
  START{
   1. C8.4 c8.5  2. H8+7 h8+7  3. R9.8 h2+3
   4. R8+6 p5+1  5. R8.7 h3+5  6. C4+5 c2.6
   7. R7.5 p5+1  8. R5-2 c6+1  9. C2.5 c6.5
  10. R5.3 c++4 11. R3+2 h7-5 12. E3+5 e7+9
  13. A4+5 r9.7 14. R3.1 e9+7 15. H2+1 r1.2
  16. R-.4 r2+6 17. R1.4 r2.3 18. H7-8 r3.5
  19. P1+1 c5+5 20. E7+5 h5+6 21. R4+6 r5+1
  22. H1+2 r5.8 23. H2+4 r8+2 }END
  FORMAT WXF
  RED   pikyli ; 1175 ;;
  BLACK  hoangcongloca ; 1070 ;;
  RESULT 1-0
  DATE  2014-04-01 13:53:33
  EVENT  KGP Game ; 10m+0s
  START{
   1. C8.5 h2+3  2. H8+7 p3+1  3. R9.8 c2+2
   4. R8+4 e3+5  5. H2+3 p7+1  6. P7+1 c8+2
   7. P5+1 p3+1  8. R8.7 c2.3  9. H3+5 h8+7
  10. P3+1 h3+4 11. E7+9 r1.3 12. R7.6 h4+6
  13. P5+1 h6+5 14. E3+5 p5+1 15. P3+1 c3.7
  16. H5+3 a6+5 17. H7+5 r3+4 18. E5+7 r3.1
  19. C2.5 r9.8 20. R1.2 c8+1 21. H3+5 r1.5
  22. C5+3 c8.5 23. H5-3 r8+9 24. H3-2 c7+5
  25. K5+1 c5+1 26. H2+3 c5.8 27. R6.4 c8+2
  28. R4.2 c8.7 29. H3+5 c+.4 30. R2.3 h7+8
  31. R3-3 k5.6 32. H5+4 h8+6 33. H4+3 k6+1
  34. R3.4 }END
  FORMAT WXF
  RED   hoangcongloca ; 1047 ;;
  BLACK  pikyli ; 1198 ;;
  RESULT 1-0
  DATE  2014-04-01 13:48:42
  EVENT  KGP Game ; 10m+0s
  START{
   1. C2.6 c2.5  2. H2+3 h2+3  3. R1.2 h8+7
   4. R2+6 p5+1  5. R2.3 h7+5  6. C6+5 c8.4
   7. R3.5 r1.2  8. C8.5 r2+3  9. R5-1 a6+5
  10. H8+7 e7+9 11. P7+1 c4+5 12. H3-5 r9.6
  13. R5.6 r6+8 14. C5+5 e3+5 15. R6-3 k5.6
  16. H5+4 r6+1 17. K5+1 r2+5 18. R6-1 r6-1
  19. K5.4 r2.4 20. H7-5 h3+5 21. R9+2 r4-2
  22. H5+6 }END
  FORMAT WXF
  RED   xjm1971 ; 1063 ;;
  BLACK  pikyli ; 1221 ;;
  RESULT 1-0
  DATE  2014-04-01 11:39:44
  EVENT  KGP Game ; 10m+0s
  START{
   1. C8.5 h2+3  2. H8+7 c8.4  3. R9.8 h8+7
   4. R8+6 e3+5  5. R8.7 r1.3  6. C2.4 }END
  FORMAT WXF
  RED   pikyli ; 1211 ;;
  BLACK  xjm1971 ; 1073 ;;
  RESULT 1-0
  DATE  2014-04-01 11:30:23
  EVENT  KGP Game ; 10m+0s
  START{
   1. C8.5 c8.5  2. H8+7 h8+7  3. R9.8 c2.3
   4. H2+3 r9.8  5. E7+9 h2+1  6. R8+4 c3+4
   7. P3+1 r8+6  8. P5+1 p5+1  9. P5+1 c5+5
  10. C2.5 a4+5 11. H3+5 r8.6 12. A6+5 r1.2
  13. R8.7 c3.2 14. H5+4 h7-8 15. R1.2 h8+9
  16. H4+3 r2+4 17. P5+1 r2.3 18. R7+1 p3+1
  19. H7+6 r6.4 20. H6-8 r4.2 21. R2+8 r2-4
  22. H3-1 r2+1 23. H1+3 h1-3 24. R2.4 h9+8
  25. R4+1 }END
  FORMAT WXF
  RED   xjm1971 ; 1084 ;;
  BLACK  pikyli ; 1200 ;;
  RESULT 0-1
  DATE  2014-04-01 11:22:39
  EVENT  KGP Game ; 10m+0s
  START{
   1. C8.5 h2+3  2. H8+7 c8.5  3. R9.8 h8+7
   4. A4+5 p3+1  5. C2.4 r9.8  6. H2+1 a4+5
   7. R8+4 r8+4  8. R1.2 r8.6  9. P7+1 p3+1
  10. R8.7 h3+2 11. R2+4 e3+1 12. P1+1 r1.4
  13. P3+1 p7+1 14. P3+1 r6.7 15. R2.3 r7+1
  16. R7.3 r4+4 17. C4.3 h7-9 18. C3+7 h9-7
  19. R3+5 c2.3 20. E7+9 h2+3 21. C5.2 r4.8
  22. C2+2 c3+5 23. E9-7 c5+4 24. A5-4 h3+5
  25. A6+5 h5+3 26. K5.6 r8.4 27. A5+6 r4+3 }END
  Lần sửa cuối bởi xqlover, ngày 04-02-2014 lúc 03:34 PM.

 2. #2
  Ngày tham gia
  Dec 2012
  Thành viên thứ
  2
  Bài viết
  4,121
  Cảm ơn 13,031 lần / 2,396 bài
  Hình như CCW và Sao La của Phạm Hồng Nguyên xem được hết thì phải Xqlover! HKC vốn lười không chú ý lắm nên chỉ đoán đại. Nhờ anh Tuangod xem sao!
  Tôi chẳng có gì đặc biệt...

 3. #3
  Ngày tham gia
  Jan 2014
  Đang ở
  Sài Gòn
  Thành viên thứ
  9765
  Bài viết
  113
  Cảm ơn 327 lần / 79 bài
  Trích dẫn Gửi bởi HoaKimCuong Xem bài viết
  Hình như CCW và Sao La của Phạm Hồng Nguyên xem được hết thì phải Xqlover! HKC vốn lười không chú ý lắm nên chỉ đoán đại. Nhờ anh Tuangod xem sao!
  Cảm ơn anh HKC, em không để ý. Xác nhận lại là ..... Saola của PHN có hỗ trợ định dạng này ^__^

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •