Kỳ Đài Cafe An Kỳ Chủ Nhật 06.04.2014:LÊ VĂN VŨ PHONG 1 - 0 NGUYỄN NGỌC HUÂN