Nếu bạn thấy Diễn đàn có ích, hãy cùng chia sẻ trên các mạng Xã hội nhé!
Kết quả 1 đến 4 của 4

Chủ đề mới: Tượng Kỳ Bố Cục Phi Đao - Cát Duy Bồ 象棋布局飞刀兵法编者葛维蒲

 1. #1
  Ngày tham gia
  Dec 2012
  Thành viên thứ
  11
  Bài viết
  74
  Cảm ơn 398 lần / 67 bài

  Tượng Kỳ Bố Cục Phi Đao - Cát Duy Bồ 象棋布局飞刀兵法编者葛维蒲

  Tượng Kỳ Bố Cục Phi Đao - Cát Duy Bồ _ PDF 象棋布局飞刀兵法编者葛维蒲pdf格式 : http://1drv.ms/1kPulyu

  Tượng Kỳ Bố Cục Phi Đao - Cát Duy Bồ _XQF : http://1drv.ms/1kWtozZ
  Gồm 10 khai cục chính :
  Chinese Hán Việt
  飞相局、进马局部分
  列炮部分
  士角炮、过宫炮、中炮对其他部分
  顺炮部分
  仙人指路部分
  中炮对反宫马部分
  中炮对屏风马部分
  phi tương cụctiến cục bộ phân
  liệt pháo bộ phân
  giác pháoquá cung pháotrung pháo đối tha bộ phân
  thuận pháo bộ phân
  tiên nhân chỉ lộ bộ phân
  trung pháo đối phản cung bộ phân
  trung pháo đối bình phong bộ phân  Từ 10 khai cuộc chính chia ra 1 số cục chi tiết như sau :

  Chinese Hán Việt
  一、中炮对屏风马(共81局)
  1·五六炮对屏风马
  第1局 红左马屯边 黑进7卒右炮巡河
  第2局 红左马屯边 黑进7卒右炮封车
  第3局 红左马屯边 黑进7卒左炮封车
  第4局 红先平仕角炮
  2·五七炮对屏风马
  第5局 红进七兵边马 黑进7卒右炮过 河
  第6局 红进七兵 黑进7卒右炮压马
  第7局 红左马屯边 黑进7卒右炮巡河 (一)
  第8局 红左马屯边 黑进7卒右炮巡河 (二)
  第9局 红左马屯边 黑进7卒右炮巡河 (三)
  第10局 红左马屯边 黑进7卒右炮巡 (四)
  第11局 红左马屯边 黑进7卒右炮巡 (五)
  第12局 红左马屯边 黑进7卒右炮巡 (六)
  第13局 红左马屯边 黑进7卒右炮巡 (七)
  第14局 红左马屯边 黑进7卒右炮巡 (八)
  第15局 红左马屯边 黑进7卒右炮封 (一)
  第16局 红左马屯边 黑进7卒右炮封 (二)
  第17局 红左马屯边 黑进7卒右炮封 (三)
  第18局 红左马屯边 黑进7卒右炮封 (四)
  第19局 红左马屯边 黑进7卒左炮封 (一)
  第20局 红左马屯边 黑进7卒左炮封 (二)
  第21局 互进三兵(卒) 红直横车( 一)
  第22局 互进三兵(卒) 红直横车( 二)
  第23局 互进三兵(卒) 红直横车( 三)
  第24局 互进三兵(卒) 红直横车( 四)
  第25局 互进三兵(卒) 红直横车( 五)
  3·五八炮对屏风马
  第26局 红左马屯边 黑上左象
  第27局 红过河炮平七路压马 黑上左 象
  第28局 黑三步虎 红过河炮平七路压 马
  4·中炮过河车对屏风马左马盘河
  第29局 黑上右象(一)
  第30局 黑上右象(二)
  第31局 黑上右象(三)
  第32局 黑上右象(四)
  第33局 黑上右象(五)
  第34局 黑上右象(六)
  第35局 黑上左象
  第36局 黑右横车
  第37局 黑径冲7卒
  5·中炮过河车对屏风马平炮兑车
  第38局 红七路马盘河(一)
  第39局 红七路马盘河(二)
  第40局 红七路马盘河(三)
  第41局 黑高右横车(一)
  ……
  二、中炮对反宫马(共21局)
  三、顺炮(共11局)
  四、列炮(共11局)
  五、中炮对其他(共9局)
  六、仕角炮(共4局)
  七、过宫炮(共4局)
  八、仙人指路(共10局)
  九、飞相局(共8局)
  十、进马局(共5局)
  对局选例(共32局)
  nhấttrung pháo đối bình phong cộng 81 cục
  1• ngũ lục pháo đối bình phong
  đệ 1 cục  hồng tả truân biên  hắc tiến 7 tốt hữu pháo tuần
  đệ 2 cục  hồng tả truân biên  hắc tiến 7 tốt hữu pháo phong xa
  đệ 3 cục  hồng tả truân biên  hắc tiến 7 tốt tả pháo phong xa
  đệ 4 cục  hồng tiên bình giác pháo
  2• ngũ thất pháo đối bình phong
  đệ 5 cục  hồng tiến thất binh biên  hắc tiến 7 tốt hữu pháo quá
  đệ 6 cục  hồng tiến thất binh  hắc tiến 7 tốt hữu pháo áp
  đệ 7 cục  hồng tả truân biên  hắc tiến 7 tốt hữu pháo tuần nhất
  đệ 8 cục  hồng tả truân biên  hắc tiến 7 tốt hữu pháo tuần nhị
  đệ 9 cục  hồng tả truân biên  hắc tiến 7 tốt hữu pháo tuần tam
  đệ 10 cục  hồng tả truân biên  hắc tiến 7 tốt hữu pháo tuần tứ
  đệ 11 cục  hồng tả truân biên  hắc tiến 7 tốt hữu pháo tuần ngũ
  đệ 12 cục  hồng tả truân biên  hắc tiến 7 tốt hữu pháo tuần lục
  đệ 13 cục  hồng tả truân biên  hắc tiến 7 tốt hữu pháo tuần thất
  đệ 14 cục  hồng tả truân biên  hắc tiến 7 tốt hữu pháo tuần bát
  đệ 15 cục  hồng tả truân biên  hắc tiến 7 tốt hữu pháo phong xanhất
  đệ 16 cục  hồng tả truân biên  hắc tiến 7 tốt hữu pháo phong xanhị
  đệ 17 cục  hồng tả truân biên  hắc tiến 7 tốt hữu pháo phong xatam
  đệ 18 cục  hồng tả truân biên  hắc tiến 7 tốt hữu pháo phong xatứ
  đệ 19 cục  hồng tả truân biên  hắc tiến 7 tốt tả pháo phong xanhất
  đệ 20 cục  hồng tả truân biên  hắc tiến 7 tốt tả pháo phong xanhị
  đệ 21 cục  hỗ tiến tam binhtốt ) hồng trực hoành xanhất
  đệ 22 cục  hỗ tiến tam binhtốt ) hồng trực hoành xanhị
  đệ 23 cục  hỗ tiến tam binhtốt ) hồng trực hoành xatam
  đệ 24 cục  hỗ tiến tam binhtốt ) hồng trực hoành xatứ
  đệ 25 cục  hỗ tiến tam binhtốt ) hồng trực hoành xangũ
  3• ngũ bát pháo đối bình phong
  đệ 26 cục  hồng tả truân biên  hắc thượng tả tượng
  đệ 27 cục  hồng quá pháo bình thất lộ áp  hắc thượng tả tượng
  đệ 28 cục  hắc tam bộ hổ  hồng quá pháo bình thất lộ áp
  4• trung pháo quá xa đối bình phong tả bàn
  đệ 29 cục  hắc thượng hữu tượngnhất
  đệ 30 cục  hắc thượng hữu tượngnhị
  đệ 31 cục  hắc thượng hữu tượngtam
  đệ 32 cục  hắc thượng hữu tượngtứ
  đệ 33 cục  hắc thượng hữu tượngngũ
  đệ 34 cục  hắc thượng hữu tượnglục
  đệ 35 cục  hắc thượng tả tượng
  đệ 36 cục  hắc hữu hoành xa
  đệ 37 cục  hắc kính trùng 7 tốt
  5• trung pháo quá xa đối bình phong bình pháo đoái xa
  đệ 38 cục  hồng thất lộ bàn nhất
  đệ 39 cục  hồng thất lộ bàn nhị
  đệ 40 cục  hồng thất lộ bàn tam
  đệ 41 cục  hắc cao hữu hoành xanhất
  ……
  nhịtrung pháo đối phản cung cộng 21 cục
  tamthuận pháocộng 11 cục
  tứliệt pháocộng 11 cục
  ngũtrung pháo đối thacộng 9 cục
  lục giác pháocộng 4 cục
  thấtquá cung pháocộng 4 cục
  báttiên nhân chỉ lộcộng 10 cục
  cửuphi tương cụccộng 8 cục
  thậptiến cụccộng 5 cục
  đối cục tuyển lệcộng 32 cục
  Một số cuốn Phi đao Hãm tịnh hay khác :


  《 tượng kì bố cục phi đao hãm tịnh 》 dương điển 《象棋布局飞刀陷阱》杨典_CBL : Microsoft OneDrive - Access files anywhere. Create docs with free Office Online.


  Bảo ngọc phi đao hãm tịnh _ 宝钰飞刀陷阱_CHM : Microsoft OneDrive - Access files anywhere. Create docs with free Office Online.


  Tự xuất đỗng lai vô địch thủ _自出洞来无敌手 XQF : Microsoft OneDrive - Access files anywhere. Create docs with free Office Online.

 2. Các thành viên đã cảm ơn TuanGod vì bài viết hữu ích này:

  tronghieuptc (09-09-2014)

 3. #2
  Ngày tham gia
  Jul 2013
  Đang ở
  HCMC
  Thành viên thứ
  5663
  Bài viết
  305
  Cảm ơn 1,383 lần / 281 bài
  anh chia sẻ công phu quá ...

 4. #3
  Ngày tham gia
  Dec 2012
  Thành viên thứ
  76
  Bài viết
  83
  Cảm ơn 166 lần / 64 bài
  Bạn nào biết chỉ giùm cách xem. Cám ơn nhiều

 5. Các thành viên đã cảm ơn ma_vinh vì bài viết hữu ích này:

  phuduong (10-19-2016)

 6. #4
  Ngày tham gia
  Dec 2012
  Thành viên thứ
  11
  Bài viết
  74
  Cảm ơn 398 lần / 67 bài
  Minh họa 1 số khai cuộc Phi đao Hãm tịnh (Còn có nghĩa Bẫy phế quân):
  Liệt thủ pháo phi đao hãm tịnh 1 :


  Trung pháo cấp tiến trung binh đối bình phong mã bình pháo đoái xa :


  Coi cạm bẫy đầy đủ : Tượng kì bố cục hãm tịnh đại toàn cbl: Microsoft OneDrive - Access files anywhere. Create docs with free Office Online.
  Bao gồm các cuốn : trịnh hâm hải , trịnh thuật hải trứ 《 tượng kì bố cục hãm tịnh 100 cục 》、 dương điển trứ 《 bố cục phi đao hãm tịnh 》、 vô danh thị trứ 《 thường kiến bố cục hãm tịnh 30 cục 》、 trần thụy quyền, hoắc văn hội trứ 《 tượng kì bố cục hãm tịnh chi đệ thất chương tiên nhân chỉ lộ loại 》、 thượng uy trứ 《 bố cục hãm tịnh 67 cục 》、 hoàng thiểu long trứ 《 tượng kì hiện đại bố cục hãm tịnh dữ đối sách 》

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •