TT Ván công Đài
Kỳ Đài Newlink 09h00 CN 03/03/2013

Nguyễn Phụ Xuân (Bình Dương) 1 - 0 Trần Anh Tuấn (Đài Chủ)
Kim Mao Sư Vương Nguyễn Phụ Xuân giành chiến thắng trở thành Tân Đài chủ...