Vào lúc 15h ngày 10/03/2013, tại CLB Kim Long sẽ diễn ra ván công đài:

Đài chủ: Nguyễn Thành Tâm - Diên Lạc.
Công đài: Nguyễn Xuân Vinh - Diên Thọ.
BLV: Trương Văn Hiệp - Ninh Hoà.Bản đồ hướng dẫn:Kính mời các kỳ hữu xa gần đón xem và cổ vũ cho 2 kỳ thủ!