Theo đánh giá của tui thì bh 3.0 xài kém ổn định hơn bh 2.6