Tường Thuật Trực Tiếp Ván thi đấu :
NGUYỄN THẾ LONG (Công đài) - TRƯƠNG VĂN DŨNG ( Đài Chủ )

KẾT QUẢ : 1 - 0 ( NGUYỄN THẾ LONG ĐÃ GIÀNH NGÔI ĐÀI CHỦ )