TT VÁN CÔNG ĐÀI LẦN 7 KỲ ĐÀI THỊ XÃ ĐỒNG XOÀI - BÌNH PHƯỚC (09/03/2013)

CÔNG ĐÀI: NGUYỄN ANH HOÀNG (Bình Dương)
ĐÀI CHỦ: QTĐS MONG NHI


Đài chủ Mong Nhi thắng cờ tàn.

Sau chiến thắng này Mong Nhi tiếp tục giữ ngôi đài chủ của kỳ đài TXĐX.