TUYỂN CHỌN 100 VÁN "TAM BỘ HỔ PHÁ TRẬN TRUNG PHÁO" HAY NHẤT
Để giúp các bạn yêu cờ hiểu rõ thêm bố cục "Tam Bộ Hổ phá trận Trung Pháo". DhtnDqhuy trích lọc các ván đấu của Vua cờ tướng Hồ Vinh Hoa sử dụng bố cục Tam Bộ Hổ mời các bạn quan tâm theo dõi.
Dưới đây là những ván cờ được đánh giá là gây ấn tượng mạnh nhất sử dụng bố cục "Tam Bộ Hổ phá trận Trung Pháo" tại kỳ đàn Trung Quốc.