CLB cờ quận 2 sinh hoạt định kỳ chủ nhật hàng tuần tại Café Karaoke Bến Quê – 311G G1 đường 8 (khu dân cư 1 ha), phường An Phú, Q2 với nhiều hoạt động thú vị sẽ được tổ chức.


Để tham gia sinh hoạt, các anh chị vui lòng đăng ký theo mẫu sau:Click để tải về ==> http://thethaoq2.files.wordpress.com...oi-vien-co.pdf


Các thành viên tham gia sẽ được cấp thẻ và tham gia các hoạt động do CLB tổ chức