Tường thuật Kỳ đài Xe Pháo Mã ngày 24/03/2013:Ván 1: Huỳnh Khoa Thuật (HCT Diên Khánh) tiên thắng Trình Minh Khánh (CLB Xe Pháo Mã)
Thế trận: Thuận pháo.


Chú Lương Hải Đường được mời bình luận ván đấu.

Ván 2: Trình Minh Khánh (CLB Xe Pháo Mã) tiên thua Huỳnh Khoa Thuật (HCT Diên Khánh)
Thế trận: Tiên nhân chỉ lộ đối Phi tượng cuộc.

Như vậy, sau 2 ván đấu Huỳnh Khoa thuật đã xuất sắc giành chiến thắng với tỉ số 2 - 0.

Xin chúc mừng anh!

:25 :25 :25 :25 :25

(Nguồn: TGCT)