Giải Câu lạc bộ Cờ tướng Phú Tài Lần IV năm 2018
CLB Cờ tướng Phú Tài

Ván 5
GIẢI CỜ TƯỚNG CLB PHÚ TÀI LẦN 4 NĂM 2018
KẾT QUẢ VÒNG 5
BÀN MS ĐV TÊN KỲ THỦ Đ KQ Đ TÊN KỲ THỦ ĐV MS
1 9 Quy Nhơn Phạm Tấn Tình 4 VS 4 Trần Trung Thành Quy Nhơn 27
2 5 Phú Tài Nguyễn Thanh Mạnh 3 VS Lâm Mộng Ký Tây Sơn 3
3 17 Quy nhơn Hồ Thị Thanh Hồng 3 VS 3 Trần Thế Nhân Tuy Phước 14
4 19 Phù Cát Trần Trọng Thuỷ 3 VS 3 Nguyễn Minh Cảnh Phù Cát 20
5 23 Tuy Phước Nguyễn Minh Bính VS 3 Bùi Thanh Tùng Quy nhơn 36
6 10 An Nhơn Đặng Như Lộc VS Trần Quang Thái Phú Tài 4
7 6 Phú Tài Trần Duy Trung 2 VS Lê Tấn Hào Tây Sơn 30
8 18 Phù Cát Nguyễn Hữu Thuấn 2 VS 2 Hồ Văn Họa Phú Tài 1
9 7 Quy Nhơn Trần Ngọc Dũng 2 VS 2 Nguyễn Mai Vũ Quy nhơn 28
10 29 Quy Nhơn Nguyễn Văn Hùng 2 VS 2 Thầy Lãng Quy Nhơn 8
11 37 Phú Tài Nguyễn Đức Dũng 2 VS 2 Phạm Nhất Duy Hoài Ân 12
12 25 Tuy Phước Lê Minh Hoàng 2 VS 2 Đinh Kim Phong Quy Nhơn 16
13 13 Hoài Ân Đào Duy Nguyên VS Võ Thanh Tùng Phú Tài 34
14 21 Phù Cát Diệp Chấn Vương VS Nguyễn Viết Thông Phù Cát 22
15 26 An Nhơn Phạm Thương Tín VS 1 Nguyễn Thành Nam Quy Nhơn 11
16 15 Phú Tài Nguyễn Duy Hưng 1 VS 1 Nguyễn Thành Lợi Tây Sơn 31
17 33 Phước Sơn Phạm Tấn Hưng 1 VS 1 Phan Thanh Trí Tuy Phước 24
18 35 Vân Canh Lê Công Thành 1 VS ½ Đào Duy Nguyên Tuy Phước 38
19 32 Phú Tài Đặng Văn Thắng ½ VS 0 Nguyễn Hồng Hạ Tây Sơn 2