Tập hợp các bài dịch của anh Vũ Thiện Bảo và Nguyễn Đại Thắng, tạm gọi là lý luận cờ tướng, cụ thể:
1. Quy trình học cờ tướng
2. Một số lưu ý học cờ tàn và yếu lĩnh học bố cục
3. 63 yếu lĩnh trong cờ tướng
4. Quan điểm về học bố cục cho trẻ nhỏ


Code:
Tải về