Sắp tới trường em có một giải cờ tướng và số lượng hiện tại ghi nhận là có 46 thí sinh và dự tính là 60 người thi đấu.
Nhưng vấn đề là nếu sử dụng loại trực tiếp thì sẽ tốn thời gian. Thì em thấy có trang Givetour.com có hỗ trợ quản lý và có hệ Thụy sỹ. Mà hình như nó sử dụng nhiều trong môn cờ tướng thì em không rõ hệ thụy sỹ là như thế nào?
Mọi ngưới biết cách tính điểm hệ thụy sỹ không, hay em sử dụng tool này luôn cho đỡ mất thời gian? GiveTour