Nếu bạn thấy Diễn đàn có ích, hãy cùng chia sẻ trên các mạng Xã hội nhé!
Trang 8 của 8 Đầu tiênĐầu tiên ... 678
Kết quả 71 đến 72 của 72

Chủ đề mới: "TRUNG CƯ THƯỢNG VIÊN BÔI" TƯỢNG KỲ MỜ RỘNG - Hà Nam lần 4 Năm 2019

 1. #71
  Ngày tham gia
  Dec 2012
  Thành viên thứ
  259
  Bài viết
  15,593
  Cảm ơn 55,195 lần / 13,358 bài
  TRUNG CƯ THƯỢNG VIÊN BÔI
  KẾT QUẢ VÒNG 13
  Ngày 13/7/2019
  Từ bàn 106 - 189
  TT ĐỘI TÊN KỲ THỦ Đ KQ Đ TÊN KỲ THỦ ĐỘI
  106 Cát Lâm Lưu Hỉ Long 12 0 - 2 12 Triệu Lỗi Sơn Tây
  107 Hồ Bắc Hoàng Thụ Vinh 12 2 - 0 12 Lý Dương Tây An
  108 Sơn Đông Lưu Tân Áo 12 2 - 0 12 Vương Phú Bình Sơn Tây
  109 Phúc Kiến Luyện Vinh Hòa 12 0 - 2 12 Trần Kiện Toản Bắc Kinh
  110 An Huy Trần Thanh Hoa 12 2 - 0 12 Trương Hải Quân Hà Bắc
  111 Tứ Xuyên Lang Kỳ Kỳ 12 2 - 0 12 Từ Tam Hỉ Trú Mã Điếm
  112 Hà Nam Hình Quang Cát 12 0 - 2 12 Mã Học Đông Tân Cương
  113 Thanh Đảo Vương Đồng Hoa 12 1 - 1 12 Trương Văn Đào Sơn Tây
  114 Liêu Ninh Mã Chấn Toàn 12 0 - 2 12 Dương Triết Phong Hồ Bắc
  115 Bắc Kinh Lưu Hoan 12 2 - 0 12 Trần Nhị Minh Bắc Kinh
  116 Sơn Tây Trần Vãn Xương 12 0 - 2 12 Vương Sinh Ninh Hạ
  117 Vũ Hán Dư Thiên Lai 12 0 - 2 12 Trương Uyển Dục Hà Nam
  118 Hồ Bắc Dụ Cửu Hỉ 12 0 - 2 12 Lại Ngọc Như Liêu Ninh
  119 Sơn Đông Tô Đồng Tinh 12 0 - 2 11 Đinh Văn Hồ Nam
  120 Hàm Đan Lý Hàm Sinh 11 0 - 2 11 Hồ Ngọc Hỉ An Huy
  121 Bắc Kinh Vương Thành Lâm 11 1 - 1 11 Lưu Quân Hà Nam
  122 Vũ Hán Vương Lệ Bình 11 1 - 1 11 Trần Bằng Hồ Bắc
  123 Thiên Tân Hàn Tuyển Thành 11 0 - 2 11 Nhậm Tư Thừa Hà Nam
  124 Hắc Long Giang Ngô Vũ Hiên 11 0 - 2 11 Triệu Nham Băng Từ Châu
  125 Hà Bắc Trịnh Ngạn Phi 11 2 - 0 11 Dương Điềm Hạo Chiết Giang
  126 Hà Nam Trương Quảng Chí 11 2 - 0 11 Trần Tú Hiên Hồ Bắc
  127 Hà Nam Vương Tử Kiều 11 2 - 0 11 Vương Hồng Bân Thiểm Tây
  128 Vũ Hán Hùng Học Sơn 11 2 - 0 11 Quách Hiến Cường Hà Bắc
  129 Thâm Quyến Tằng Ngọc Lâm 11 1 - 1 11 Vương Long Giai Hà Nam
  130 Tứ Xuyên Đinh Đức Vinh 11 0 - 2 11 Trần Kiến Vĩ Hà Nam
  131 Vân Nam Tôn Văn 11 2 - 0 11 La Xuân Hải Bắc Kinh
  132 Thiểm Tây Đào Lục Tường 11 1 - 1 11 Mạnh Tử Siêu Sơn Đông
  133 Trung Quốc Vương Tiến Quân 11 0 - 2 11 Trương Kỳ Lỗi Hắc Long Giang
  134 Sơn Tây Nghê Kiến Ba 11 0 - 2 11 Lương Hoa Long Thượng Hải
  135 Trú Mã Điếm Tống Minh Trạch 11 2 - 0 11 Phùng Thu Thành Hà Nam
  136 Bắc Kinh Tiết Hồng Lâm 11 2 - 0 11 Trần Vệ Dân Hồ Nam
  137 Kinh Châu Thị Lôi Hán Tung 11 2 - 0 11 Lý Hằng Tuấn Hà Nam
  138 Thiên Tân Ngô Tân Dân 10 0 - 2 10 Trần Vĩnh Lâm Tứ Xuyên
  139 Hà Nam Bành Diễn Sinh 10 2 - 0 10 Đào Đình Vũ Hồ Bắc
  140 Hồ Bắc Nguyễn Phi Long 10 1 - 1 10 Kỳ Kiện Hoa Sơn Đông
  141 Từ Châu Hàn Tranh Bằng 10 2 - 0 10 Lý Nguy Hà Bắc
  142 Sơn Tây Triệu Hâm 10 0 - 2 10 Bành Thư Bân Hồ Bắc
  143 Ngân Xuyên Thái Hải Hàng 10 2 - 0 10 Ngụy Phúc Binh Tứ Xuyên
  144 Hà Nam Triệu Nhất Ba 10 1 - 1 10 Triệu Bính Đức Mẫu Đan Giang
  145 Hà Nam Nghi Long Giang 10 0 - 2 10 Lý Kim Tinh Chiết Giang
  146 Sơn Tây Dương Quốc Cường 10 2 - 0 10 Hàn Thư Vĩ Hà Nam
  147 Liêu Ninh Tôn Sĩ Hữu 10 2 - 0 10 Trương Hải Đào Giang Tây
  148 Hà Nam Thôi Thiên Trinh 10 0 - 2 10 Trương An Đông Hồ Nam
  149 Hà Bắc Dương Quốc Bình 10 0 - 2 10 Vương Hoài Lương An Huy
  150 Trọng Khánh Lưu Xuyên 10 2 - 0 10 Vương Thụy Lâm Hà Nam
  151 Hà Nam Tống Gia Hào 10 1 - 1 10 Lý Dược Bằng Hà Bắc
  152 Thành Đô Ngô Học Lương 10 0 - 2 10 Trang Hội Đào Sơn Đông
  153 Tây An Dương Nghị Quân 10 2 - 0 10 Sài Kế Thành Hà Bắc
  154 Bắc Kinh Trương Quân Cường 10 2 - 0 10 Lưu Quốc Hoa Sơn Tây
  155 Hà Nam Trương Hiếu Chí 10 1 - 1 10 Quách Tú Bình Sơn Tây
  156 Thanh Đảo Tống Quan Lâm 10 2 - 0 10 Vương Soái Thiên Tân
  157 Hà Nam Vương Minh Vũ 9 1 - 1 9 Hồ Xuân Lôi Hà Bắc
  158 Côn Minh Phùng Vận Tích 9 0 - 2 9 Mã Bằng Phi Hà Nam
  159 Hà Nam Hạ Tử Ngạo 9 2 - 0 9 Triệu Ngọc Cương Trịnh Châu
  160 An Huy Phan Cương 9 0 - 2 9 Bạc Chiêm Vĩ Liêu Ninh
  161 Hà Nam Mạnh Đức Minh 9 0 - 2 9 Lý Thanh Thuận Liêu Ninh
  162 Hà Nam Lưu Bình 9 1 - 1 9 Trình Thủ Khánh Lâm Nghi
  163 Thượng Hải Cố Hồng Toàn 9 2 - 0 9 Hồ Quân Phong Hà Bắc
  164 Cam Túc Điền Văn Vũ 9 VS 9 Trương Đào Hà Nam
  165 Thiên Tân Tôn Bá Thương 9 2 - 0 9 Lý Diệu Hổ Hà Nam
  166 Hà Nam Trương Ngọc Phong 9 2 - 0 9 Diêm Hải Lâm Sơn Tây
  167 An Huy Hạ Đại Bảo 9 0 - 2 9 Cao Tiểu Tinh Sơn Đông
  168 Hà Nam Tiết Bình An 9 0 - 2 9 Tạ Văn Hoa Ninh Hạ
  169 Hồ Bắc Ngưu Hiện Bình 9 0 - 2 9 Lưu Á Châu Ninh Hạ
  170 Hà Nam Triệu Kiến Hoa 9 1 - 1 9 Tôn Tĩnh Hà Nam
  171 Thiểm Tây Mao Nồng Ban 9 0 - 2 8 Trương Lan Sáo Nội Mông
  172 Hồ Bắc Ngô Phong Thọ 8 0 - 2 8 Lịch Gia Ninh Liêu Ninh
  173 Chiết Giang Trương Chuyên Chính 8 2 - 0 8 Lý Khoa Hà Bắc
  174 Thiểm Tây Trương Hồng 8 2 - 0 8 Vương Toàn Hữu Hà Nam
  175 Hà Bắc Khổng Lệnh Vĩ 8 2 - 0 8 Lương Ích Phẩm Hà Nam
  176 Nội Mông Tô Bình 8 2 - 0 8 Hứa Tuấn Hồ Bắc
  177 Hà Bắc Vương Lượng Thành 8 0 - 2 8 Thạch Thượng Vinh Tứ Xuyên
  178 Hà Nam Vương Quan Đống 8 0 - 2 8 Vương Hồng Vĩ Hà Nam
  179 Hà Nam Thôi Gia Sơn 8 0 - 2 8 Mã Tử Hiên Hà Nam
  180 Thiểm Tây Huệ Tuyết Phong 8 0 - 2 8 Dư Kiến Bình Hồ Bắc
  181 Thiểm Tây Sử Kiệt 7 0 - 2 7 Lý Quốc Bình Hà Nam
  182 Hà Nam Kỷ Ngạn Thần 7 0 - 2 7 Hạ Gia Duyệt Trịnh Châu
  183 Trịnh Châu Lý Tung Hoành 7 1 - 1 7 Đổng Gia Thạc Trịnh Châu
  184 Hà Nam Trương Tiểu Cửu 7 2 - 0 7 Lý Triêu Dương Hà Nam
  185 Hình Đài Doãn Siêu 6 2 - 0 7 Triệu Bặc Vĩ Hà Nam
  186 Nội Mông Trương Kiến Thịnh 6 0 - 2 6 Quách Kỳ Dong Bắc Kinh
  187 Hình Đài Thượng Tăng Phúc 6 0 - 2 6 Ngụy Vận Động An Huy
  188 Bắc Kinh Lưu Phong Thụy 4 0 - 2 6 Đổng Vận Quang Hà Nam
  189 Trú Mã Điếm Tống Hồng Vệ 5 0 - 2 2 Trương Hổ Bắc Kinh
  Công thành thân thoái , thiên chi đạo .

  Lão Tử

 2. Các thành viên đã cảm ơn xuan2009 vì bài viết hữu ích này:

  vietdunghcm71 (07-15-2019)

 3. #72
  Ngày tham gia
  Dec 2012
  Thành viên thứ
  259
  Bài viết
  15,593
  Cảm ơn 55,195 lần / 13,358 bài
  TRUNG CƯ THƯỢNG VIÊN BÔI
  XẾP HẠNG CHUNG CUỘC
  Ngày 13/7/2019
  Từ 18 điểm trở lên
  1 Miêu Lợi Minh Hà Bắc 21 233 8 0 7 13 8 5
  2 Phạm Tư Viễn Liêu Ninh 21 230 9 0 6 13 9 3
  3 Triệu Vĩ Thượng Hải 20 224 7 0 6 13 7 6
  4 Hách Kế Siêu Hắc Long Giang 20 219 8 0 6 13 8 4
  5 Nhiếp Thiết Văn Hắc Long Giang 20 214 8 0 7 13 8 4
  6 Tài Dật Bắc Kinh 20 213 9 0 6 13 9 2
  7 Lục Vĩ Thao Hà Bắc 19 231 6 0 6 13 6 7
  8 Hứa Văn Chương Tứ Xuyên 19 224 9 0 6 13 9 1
  9 Chung Thiểu Hồng Liêu Ninh 19 214 7 0 7 13 7 5
  10 Lý Tiểu Long Thiểm Tây 19 214 6 0 6 13 6 7
  11 Vũ Tuấn Cường Hà Nam 19 213 9 0 6 13 9 1
  12 Quách Phượng Đạt Hàng Châu 19 210 8 0 6 13 8 3
  13 Triệu Điện Vũ Hà Bắc 19 208 6 0 6 13 6 7
  14 Triệu Phàn Vĩ Tứ Xuyên 19 206 6 0 7 13 6 7
  15 Diêu Hồng Tân Hà Nam 18 221 7 0 6 13 7 4
  16 Vạn Xuân Lâm Thượng Hải 18 221 5 0 7 13 5 8
  17 Tôn Dật Dương Giang Tô 18 220 5 0 7 13 5 8
  18 Lưu Tử Kiện Sơn Đông 18 216 6 0 6 13 6 6
  19 Lưu Vân Đạt Hồ Nam 18 215 8 0 6 13 8 2
  20 Ngô Hân Dương Hàng Châu 18 215 6 0 6 13 6 6
  21 Hùng Học Nguyên Hồ Bắc 18 214 7 0 6 13 7 4
  22 Trình Minh Giang Tô 18 205 8 0 6 13 8 2
  23 Vạn Khoa Hồ Bắc 18 202 6 0 7 13 6 6
  24 Hoàng Trúc Phong Chiết Giang 18 201 7 0 6 13 7 4
  25 Lưu Tuấn Đạt Hắc Long Giang 18 199 8 0 6 13 8 2
  26 Trương Thân Hồng Hồ Nam 18 195 9 0 7 13 9 0
  27 Dương Huy Tứ Xuyên 18 195 7 0 6 13 7 4
  28 Miêu Vĩnh Bằng Liêu Ninh 18 194 7 0 7 13 7 4
  29 Hướng Hữu Quyền Hồ Nam 18 192 7 0 7 13 7 4
  30 Lý Hàn Lâm Sơn Đông 18 190 7 0 6 13 7 4
  31 Hoàng Gia Lượng Quảng Đông 18 183 8 0 6 13 8 2
  32 Ngải Quang Trí Hồ Bắc 18 180 7 0 6 13 7 4
  Công thành thân thoái , thiên chi đạo .

  Lão Tử

 4. 2 Thành viên cảm ơn xuan2009 vì bài viết hữu ích.

  tinhcatn (07-19-2019), vietdunghcm71 (07-15-2019)

Trang 8 của 8 Đầu tiênĐầu tiên ... 678

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •