Nếu bạn thấy Diễn đàn có ích, hãy cùng chia sẻ trên các mạng Xã hội nhé!
Trang 5 của 8 Đầu tiênĐầu tiên ... 34567 ... CuốiCuối
Kết quả 41 đến 50 của 72

Chủ đề mới: "TRUNG CƯ THƯỢNG VIÊN BÔI" TƯỢNG KỲ MỜ RỘNG - Hà Nam lần 4 Năm 2019

 1. #41
  Ngày tham gia
  Dec 2012
  Thành viên thứ
  259
  Bài viết
  15,596
  Cảm ơn 55,201 lần / 13,358 bài
  TRUNG CƯ THƯỢNG VIÊN BÔI
  ĐỐI KHÁNG VÒNG 9
  15h50 Ngày 11/7/2019
  Từ bàn 1 - 105
  TT ĐỘI TÊN KỲ THỦ Đ KQ Đ TÊN KỲ THỦ ĐỘI
  1 Hà Nam Vũ Tuấn Cường 14 VS 14 Phạm Tư Viễn Liêu Ninh
  2 Hắc Long Giang Nhiếp Thiết Văn 14 VS 13 Hứa Văn Chương Tứ Xuyên
  3 Hà Bắc Lục Vĩ Thao 13 VS 13 Miêu Lợi Minh Hà Bắc
  4 Liêu Ninh Ngô Kim Vĩnh 13 VS 13 Chung Thiểu Hồng Liêu Ninh
  5 Thiểm Tây Lý Tiểu Long 13 VS 13 Triệu Vĩ Thượng Hải
  6 Hồ Nam Lưu Vân Đạt 13 VS 13 Tiếu Bát Vũ Vũ Hán
  7 Hắc Long Giang Hách Kế Siêu 13 VS 13 Tôn Dật Dương Giang Tô
  8 Hà Nam Diêu Hồng Tân 12 VS 13 Mạnh Kiệt Lâm Nghi
  9 Trịnh Châu Vô Quân Lâm 12 VS 12 Túc Thiểu Phong Nội Mông
  10 Chiết Giang Hoàng Trúc Phong 12 VS 12 Vương Phong Cảnh Hà Bắc
  11 Hàng Châu Quách Phượng Đạt 12 VS 12 Tài Dật Bắc Kinh
  12 Giang Tô Trình Minh 12 VS 12 Bạch Đào Trịnh Châu
  13 Hà Nam Nhan Thành Long 12 VS 12 Trương Thân Hồng Hồ Nam
  14 Sơn Đông Lưu Tử Kiện 12 VS 12 Triệu Phàn Vĩ Tứ Xuyên
  15 Hà Nam Mã Ngọc Tân 12 VS 12 Triệu Tử Vũ Hà Nam
  16 Hàng Châu Ngô Hân Dương 12 VS 12 Trương Vĩ Cát Lâm
  17 Giang Tô Ngô Ngụy 12 VS 12 Kim Ba Bắc Kinh
  18 Giang Tô Ngụy Kỷ Nguyên 11 VS 12 Tôn Hân Hạo Chiết Giang
  19 Tứ Xuyên Lưu Tuấn 11 VS 11 Hạ Học Huy Hà Bắc
  20 Hồ Bắc Hùng Học Nguyên 11 VS 11 Lưu Long Vi Học Đường
  21 Bắc Kinh Điền Trường Hưng 11 VS 11 Dương Húc 1 Hô Hòa
  22 Chiết Giang Từ Sùng Phong 11 VS 11 Lưu Đức Hân Liêu Ninh
  23 Hàng Châu Vương Văn Quân 11 VS 11 Yêu Nghị Bắc Kinh
  24 Hồ Bắc Vương Thuận Ba 11 VS 11 Bách Xuân Lâm Thanh Hải
  25 Hàng Châu Như Nhất Thuần 11 VS 11 Vương Phú Bình Sơn Tây
  26 Hàng Châu Trương Bồi Tuấn 11 VS 11 Thái Hữu Quảng Quảng Đông
  27 Hồ Bắc Hướng Thiểu Dật 11 VS 11 Vạn Xuân Lâm Thượng Hải
  28 Hồ Bắc Tằng Hồng Đào 11 VS 11 Dương Huy Tứ Xuyên
  29 Giang Tây Lưu Dục 11 VS 11 Tào Tiến Quân Hà Bắc
  30 Cát Lâm Lưu Hỉ Long 11 VS 11 Vạn Khoa Hồ Bắc
  31 Hồ Bắc Vương Hoa Chương 11 VS 11 Bặc Phượng Ba Liêu Ninh
  32 Hồ Nam Hướng Hữu Quyền 11 VS 11 Hoàng Sĩ Thanh Quảng Tây
  33 Liêu Ninh Mã Chấn Toàn 11 VS 11 Trần Hán Hoa Hà Bắc
  34 Sơn Đông Lý Hàn Lâm 11 VS 11 Hầu Văn Bác Hà Bắc
  35 Hà Bắc Triệu Điện Vũ 11 VS 10 Lý Hàng Giang Tây
  36 Liêu Ninh Miêu Vĩnh Bằng 10 VS 10 Âu Chiếu Phương Quảng Tây
  37 Hồ Bắc Từ Quang 10 VS 10 Lương Vận Long Quảng Đông
  38 Cát Lâm Kỷ Thăng 10 VS 10 Thôi Nham Liêu Ninh
  39 Tiềm Giang Dương Tiểu Bình 10 VS 10 Trần Liễu Cương Quý Châu
  40 Trịnh Châu Lý Lâm 10 VS 10 Triệu Dương Hạc Chiết Giang
  41 Trịnh Châu Tống Huyền Nghị 10 VS 10 Từ Quốc Vĩ Trịnh Châu
  42 Quảng Đông Hoàng Gia Lượng 10 VS 10 Đoạn Nhiên Hà Nam
  43 Bắc Kinh Quách Văn Chu 10 VS 10 Mã Ái Lợi Vũ Hán
  44 Tứ Xuyên Lý Tiên Tiến 10 VS 10 Đinh Hiểu Đông Tây An
  45 Thiên Tân Ngô Liên Tỏa 10 VS 10 Lục An Kinh Quảng Tây
  46 Hà Bắc Sử Kiến Hoa 10 VS 10 Trương Toàn Nghĩa Hà Nam
  47 Liêu Ninh Từ Thiệu Cường 10 VS 10 Liêu Thiên Vân Quảng Tây
  48 Quảng Tây Lữ Hạo 10 VS 10 Tôn Vĩ Cát Trùng Khánh
  49 Hà Nam Mã Phong Cường 10 VS 10 Vương Kiếm Kinh Châu Thị
  50 Hồ Bắc Vương Tuyển Long 10 VS 10 Hồ Khắc Hoa Hồ Bắc
  51 Hà Nam Lý Minh Siêu 10 VS 10 Đồng Tòng Quân Hồ Nam
  52 Hắc Long Giang Tôn Tư Dương 10 VS 10 Chu Thiểu Quân Quảng Đông
  53 Giang Tô Trương Mộ Hồng 10 VS 10 Đổng Gia Kỳ Thượng Hải
  54 Hồ Bắc Hoàng Thụ Vinh 10 VS 10 Khương Phú Vinh Hà Bắc
  55 Hà Bắc Cao Phi 10 VS 10 Hoàng Lôi Lôi Chiết Giang
  56 Bắc Kinh Trương Bằng 10 VS 10 Hàn Tráng Thanh Đảo
  57 Hà Nam Dương Nam 10 VS 10 Lộc Tiểu Binh Sơn Tây
  58 Thiểm Tây Trương Dịch Chu 10 VS 10 Phạm Việt Thiên Tân
  59 Hồ Bắc Ngải Quang Trí 10 VS 10 Vương Chấn Quốc Hà Bắc
  60 Hà Nam Trần Minh Huy 10 VS 10 Hoàng Đức Cương Hồ Bắc
  61 Tứ Xuyên Tô Minh Lượng 10 VS 9 Cam Tuấn Liễu Tứ Xuyên
  62 Hàng Châu Thiệu Như Lăng Băng 9 VS 9 Tằng Học Thành Cam Túc
  63 Vũ Hán Vương Lệ Bình 9 VS 9 Lý Thành Chi Thành Đô
  64 Bắc Kinh Cận Ngọc Nghiễn 9 VS 9 Tưởng Lợi Khoa Thiểm Tây
  65 Hà Nam Triệu Nhất Ba 9 VS 9 Lữ Học Đông Liêu Ninh
  66 Thiên Tân Hoa Lộ Quần 9 VS 9 Trương Huyền Dịch Chiết Giang
  67 Hà Bắc Trịnh Ngạn Phi 9 VS 9 Hạ Lê Minh Trọng Khánh
  68 Hà Nam Miêu Đình Bân 9 VS 9 Sở Kiến Thôn Hà Nam
  69 Hồ Bắc Phan Phong 9 VS 9 Hạ Tuấn Minh Quý Châu
  70 Thành Đô Kim Hồng 9 VS 9 Nhậm Vi Cương Tây An
  71 Hà Bắc Ngưu Tứ Hải 9 VS 9 Hồ Xuân Lôi Hà Bắc
  72 Hà Nam Triệu Xương Lễ 9 VS 9 Lý Quốc Cường Hà Bắc
  73 Sơn Tây Lưu Quốc Hoa 9 VS 9 Tôn Á Nguyên Liêu Ninh
  74 Thiểm Tây Đào Lục Tường 9 VS 9 Diêm Xuân Vượng Sơn Tây
  75 Chiết Giang Thẩm Tư Phàm 9 VS 9 Lý Đạo Vĩ Hà Nam
  76 Tứ Xuyên Lang Kỳ Kỳ 9 VS 9 Trần Vĩnh Lâm Tứ Xuyên
  77 Bắc Kinh Lưu Hoan 9 VS 9 Tống Kiến Quân Hà Nam
  78 Hà Nam Bảo Tác Bạc 9 VS 9 Du Quân Hồng Hàng Châu
  79 Sơn Tây Kiều Ngôn 9 VS 9 Vương Thế Tường Từ Châu
  80 Vũ Hán Dư Thiên Lai 9 VS 9 Tôn Lượng Hà Bắc
  81 Hồ Nam Ngũ Tiên Xuân 9 VS 9 Vương Quốc Vĩ Thiểm Tây
  82 Hà Bắc Tôn Dũng Hồng 9 VS 9 Chu Đào Bắc Kinh
  83 Sơn Đông Công Khắc Tốt 9 VS 9 Vu Hữu Chí Bắc Kinh
  84 Bắc Kinh Tiết Hồng Lâm 9 VS 9 Lý Quý Dũng Hà Nam
  85 Hắc Long Giang Lưu Tuấn Đạt 9 VS 9 Lý Hồng Toàn Liêu Ninh
  86 Liêu Ninh La Xuân Dương 9 VS 9 Triệu Dũng Lâm Sơn Đông
  87 Ôn Châu Phan Sĩ Cường 9 VS 9 Thân Gia Vĩ Tây An
  88 Sơn Đông Tô Đồng Tinh 9 VS 9 Đặng Chấn Đông Hắc Long Giang
  89 Vũ Hán Dương Kiến Bình 8 VS 9 Lương Hoa Long Thượng Hải
  90 Hàng Châu Lý Oánh 8 VS 8 Trần Tú Toàn Trọng Khánh
  91 Sơn Đông Biên Côn 8 VS 8 Lý Khoa Hà Bắc
  92 Hà Nam Phan Vĩnh Tân 8 VS 8 Tôn Tiến Vĩ Sơn Tây
  93 Sơn Tây Trương Giang Đông 8 VS 8 Vương Đông Hồ Nam
  94 Liêu Ninh Tôn Sĩ Hữu 8 VS 8 Trần Bằng Hồ Bắc
  95 Hà Bắc Lý Tương Đồng 8 VS 8 Dương Ngọc Trịnh Châu
  96 Hồ Nam Thân Tương Viễn 8 VS 8 Dương Húc Bắc Kinh
  97 Hà Nam Ngải Chiêm Vũ 8 VS 8 Dư Xán Tân Hồ Nam
  98 Hà Nam Tống Gia Hào 8 VS 8 Lý Hồng Kiệt Sơn Đông
  99 Thiểm Tây Bùi Mãnh 8 VS 8 Vương Hoài Xuyên Hà Nam
  100 Hà Bắc Lý Minh Quân 8 VS 8 Đào Đình Vũ Hồ Bắc
  101 Nam Kinh Phan Quốc Tỏa 8 VS 8 Vu Giang Trung Thanh Đảo
  102 Tứ Xuyên Vương Dận 8 VS 8 Trịnh Quốc Khánh Hà Nam
  103 Côn Minh Điền Thanh 8 VS 8 Vạn Trí Dũng Hà Bắc
  104 Hà Nam Triệu Huy 8 VS 8 Trần Tùng Hồ Bắc
  105 Tứ Xuyên Đinh Đức Vinh 8 VS 8 Vương Hồng Bân Thiểm Tây
  Công thành thân thoái , thiên chi đạo .

  Lão Tử

 2. 3 Thành viên cảm ơn xuan2009 vì bài viết hữu ích.

  cafexay (07-12-2019), tamthap (07-12-2019), vietdunghcm71 (07-11-2019)

 3. #42
  Ngày tham gia
  Dec 2012
  Thành viên thứ
  259
  Bài viết
  15,596
  Cảm ơn 55,201 lần / 13,358 bài
  TRUNG CƯ THƯỢNG VIÊN BÔI
  ĐỐI KHÁNG VÒNG 9
  15h50 Ngày 11/7/2019
  Từ bàn 106 - 198
  TT ĐỘI TÊN KỲ THỦ Đ KQ Đ TÊN KỲ THỦ ĐỘI
  106 Tây An Dương Nghị Quân 8 VS 8 Ngụy Phúc Binh Tứ Xuyên
  107 Hà Nam Trương Hồng Binh 8 VS 8 Triệu Lỗi Sơn Tây
  108 Bắc Kinh Trương Quân Cường 8 VS 8 Trần Kiện Toản Bắc Kinh
  109 Sơn Tây Tống Chí Minh 8 VS 8 Thẩm Thế Tốn Chiết Giang
  110 Sơn Tây Liễu Thiết Hán 8 VS 8 Trương Hải Quân Hà Bắc
  111 An Huy Hạ Đại Bảo 8 VS 8 Trần Tuấn Nguyên Hà Nam
  112 Thanh Đảo Vương Đồng Hoa 8 VS 8 Từ Tam Hỉ Trú Mã Điếm
  113 Sơn Tây Trần Vãn Xương 8 VS 8 La Xuân Hải Bắc Kinh
  114 Hà Nam Trương Uyển Dục 8 VS 8 Lưu Tân Áo Sơn Đông
  115 Thanh Đảo Doãn Trạch Sâm 8 VS 8 Trương Kỳ Lỗi Hắc Long Giang
  116 Thiểm Tây Dương Giai Nhạc 8 VS 8 Trương Hải Đào Giang Tây
  117 Sơn Tây Nghê Kiến Ba 8 VS 8 Phùng Thu Thành Hà Nam
  118 Liêu Ninh Lại Ngọc Như 8 VS 8 Dương Triết Phong Hồ Bắc
  119 Hà Nam Hạ Tử Ngạo 7 VS 8 Lý Phúc Cương Hắc Long Giang
  120 An Huy Hồ Ngọc Hỉ 7 VS 7 Trương Chuyên Chính Chiết Giang
  121 Hắc Long Giang Ngô Vũ Hiên 7 VS 7 Nguyễn Phi Long Hồ Bắc
  122 Hà Nam Mạnh Đức Minh 7 VS 7 Khương Sĩ Dân Hà Nam
  123 Hồ Nam Đinh Văn 7 VS 7 Bành Diễn Sinh Hà Nam
  124 Hà Nam Trương Trung Khởi 7 VS 7 Lý Hàm Sinh Hàm Đan
  125 Hắc Long Giang Phó Lực Cường 7 VS 7 Triệu Huy 1 Hà Nam
  126 Thiểm Tây Vương Kiến Quốc 7 VS 7 Nhậm Tư Thừa Hà Nam
  127 Hồ Bắc Nhiếp Trung Trạch 7 VS 7 Dịch Quân Hồ Bắc
  128 Hà Bắc Khổng Lệnh Vĩ 7 VS 7 Triệu Nham Băng Từ Châu
  129 Hà Nam Trương Quảng Chí 7 VS 7 Trình Tiểu Minh Kinh Châu Thị
  130 Thiên Tân Hàn Tuyển Thành 7 VS 7 Diêu Tư Bình Tứ Xuyên
  131 Tây An Vương Tái Hi 7 VS 7 Ngô Bầu Giang Tây
  132 Hà Nam Trương Kiến Lợi 7 VS 7 Lý Nguy Hà Bắc
  133 Hà Nam Vương Tử Kiều 7 VS 7 Lý Thanh Thuận Liêu Ninh
  134 Thiên Tân Thẩm Thọ Cương 7 VS 7 Trần Tú Hiên Hồ Bắc
  135 Cam Túc Điền Văn Vũ 7 VS 7 Hồ Quân Phong Hà Bắc
  136 Hồ Bắc Hoàng Dũng 7 VS 7 Quách Hiến Cường Hà Bắc
  137 Bắc Kinh Lý Hạ 7 VS 7 Nhậm Hoa Hà Nam
  138 Thâm Quyến Tằng Ngọc Lâm 7 VS 7 Lý Kim Tinh Chiết Giang
  139 Hà Nam Trương Hiếu Chí 7 VS 7 Mạnh Tử Siêu Sơn Đông
  140 An Huy Trần Thanh Hoa 7 VS 7 Triệu Bân Tài Sơn Tây
  141 Chiết Giang Vương Gia Thụy 7 VS 7 Trương An Đông Hồ Nam
  142 Sơn Tây Diêm Hải Lâm 7 VS 7 Trần Vệ Dân Hồ Nam
  143 Trung Quốc Vương Tiến Quân 7 VS 7 Dụ Cửu Hỉ Hồ Bắc
  144 Thiên Tân Vương Soái 7 VS 7 Lý Hằng Tuấn Hà Nam
  145 Kinh Châu Thị Lôi Hán Tung 7 VS 6 Phan Cương An Huy
  146 Từ Châu Cảnh Kim Hoa 6 VS 6 Mã Bằng Phi Hà Nam
  147 Thượng Hải Cố Hồng Toàn 6 VS 6 Lưu Quân Hà Nam
  148 Trọng Khánh Lưu Xuyên 6 VS 6 Hàn Tranh Bằng Từ Châu
  149 Hà Nam Trương Tiểu Cửu 6 VS 6 Triệu Hâm Sơn Tây
  150 Thành Đô Ngô Học Lương 6 VS 6 Vương Minh Vũ Hà Nam
  151 Vũ Hán Hùng Học Sơn 6 VS 6 Lịch Gia Ninh Liêu Ninh
  152 Hình Đài Chân Văn Trung 6 VS 6 Thái Hải Hàng Ngân Xuyên
  153 An Huy Hứa Trung Viện 6 VS 6 Kỳ Kiện Hoa Sơn Đông
  154 Sơn Đông Trang Hội Đào 6 VS 6 Phí Lập Tân Giang Tô
  155 Thiên Tân Tôn Bá Thương 6 VS 6 Trương Hi Trịnh Châu
  156 Hà Nam Trương Ngọc Phong 6 VS 6 Trình Thủ Khánh Lâm Nghi
  157 Liêu Ninh Tiếu Điện Thanh 6 VS 6 Trần Kiến Vĩ Hà Nam
  158 Hà Nam Hình Quang Cát 6 VS 6 Vương Long Giai Hà Nam
  159 Hà Nam Thôi Gia Sơn 6 VS 6 Diệp Đức Lâm Thiên Tân
  160 Bắc Kinh Trương Lỗi 6 VS 6 Triệu Bính Đức Mẫu Đan Giang
  161 An Huy Vương Hoài Lương 6 VS 6 Hàn Thư Vĩ Hà Nam
  162 Ninh Hạ Lưu Á Châu 6 VS 6 Vương Toàn Hữu Hà Nam
  163 Thanh Đảo Tống Quan Lâm 6 VS 6 Đái Vĩ Hồ Nam
  164 Trú Mã Điếm Tống Minh Trạch 6 VS 6 Trương Đào Hà Nam
  165 Thiểm Tây Mao Nồng Ban 6 VS 6 Cao Tiểu Tinh Sơn Đông
  166 Vân Nam Tôn Văn 6 VS 6 Mã Học Đông Tân Cương
  167 Hà Nam Vương Quan Đống 6 VS 6 Luyện Vinh Hòa Phúc Kiến
  168 Sơn Tây Quách Tú Bình 6 VS 6 Dư Kiến Bình Hồ Bắc
  169 Thiểm Tây Huệ Tuyết Phong 6 VS 6 Phạm Văn Học Vân Nam
  170 Hồ Bắc Ngưu Hiện Bình 6 VS 6 Triệu Kiến Hoa Hà Nam
  171 Trịnh Châu Triệu Ngọc Cương 5 VS 6 Vương Sinh Ninh Hạ
  172 Côn Minh Phùng Vận Tích 5 VS 5 Bạc Chiêm Vĩ Liêu Ninh
  173 Hà Nam Nghi Long Giang 5 VS 5 Ngô Tân Dân Thiên Tân
  174 Thiểm Tây Trương Hồng 5 VS 5 Trương Bích Lâm Thiểm Tây
  175 Hà Bắc Dương Quốc Bình 5 VS 5 Hứa Tuấn Hồ Bắc
  176 Hà Bắc Lý Dược Bằng 5 VS 5 Quách Kỳ Dong Bắc Kinh
  177 Hà Bắc Sài Kế Thành 5 VS 5 Lý Dương Tây An
  178 Chiết Giang Dương Điềm Hạo 5 VS 5 Đổng Vận Quang Hà Nam
  179 Tứ Xuyên Thạch Thượng Vinh 5 VS 5 Vương Hồng Vĩ Hà Nam
  180 Hà Nam Triệu Bặc Vĩ 5 VS 5 Trương Văn Đào Sơn Tây
  181 Hà Nam Uông Vận Khải 5 VS 5 Tôn Tĩnh Hà Nam
  182 Hà Nam Lý Quốc Bình 4 VS 5 Tạ Văn Hoa Ninh Hạ
  183 Sơn Đông Từ Khiết 4 VS 4 Trương Lan Sáo Nội Mông
  184 Sơn Tây Dương Quốc Cường 4 VS 4 Đổng Gia Thạc Trịnh Châu
  185 Hà Bắc Vương Lượng Thành 4 VS 4 Ngô Hải Lĩnh Hà Nam
  186 Hà Nam Lưu Bình 4 VS 4 Lý Diệu Hổ Hà Nam
  187 Bắc Kinh Vương Thành Lâm 4 VS 4 Mã Tử Hiên Hà Nam
  188 Hà Nam Thôi Thiên Trinh 4 VS 4 Vương Thụy Lâm Hà Nam
  189 Nội Mông Tô Bình 4 VS 4 Lương Ích Phẩm Hà Nam
  190 Hình Đài Thượng Tăng Phúc 4 VS 4 Bành Thư Bân Hồ Bắc
  191 Bắc Kinh Lưu Phong Thụy 4 VS 4 Trần Nhị Minh Bắc Kinh
  192 Hà Nam Tiết Bình An 4 VS 3 Trương Văn Cương Hà Nam
  193 Trịnh Châu Lý Tung Hoành 3 VS 3 Doãn Siêu Hình Đài
  194 Nội Mông Trương Kiến Thịnh 3 VS 3 Tống Hồng Vệ Trú Mã Điếm
  195 Hà Nam Lý Kiến Dân 3 VS 2 Lý Triêu Dương Hà Nam
  196 Trịnh Châu Hạ Gia Duyệt 2 VS 2 Khuất Ngọc Lâm Hà Nam
  197 Thiểm Tây Sử Kiệt 2 VS 2 Ngô Phong Thọ Hồ Bắc
  198 Hà Nam Kỷ Ngạn Thần 2 VS 0 Trương Hổ Bắc Kinh
  Công thành thân thoái , thiên chi đạo .

  Lão Tử

 4. 3 Thành viên cảm ơn xuan2009 vì bài viết hữu ích.

  cafexay (07-12-2019), tamthap (07-12-2019), vietdunghcm71 (07-11-2019)

 5. #43
  Ngày tham gia
  Dec 2012
  Thành viên thứ
  259
  Bài viết
  15,596
  Cảm ơn 55,201 lần / 13,358 bài
  Công thành thân thoái , thiên chi đạo .

  Lão Tử

 6. 2 Thành viên cảm ơn xuan2009 vì bài viết hữu ích.

  cafexay (07-12-2019), vietdunghcm71 (07-11-2019)

 7. #44
  Ngày tham gia
  Dec 2012
  Thành viên thứ
  259
  Bài viết
  15,596
  Cảm ơn 55,201 lần / 13,358 bài
  TRUNG CƯ THƯỢNG VIÊN BÔI
  KẾT QUẢ VÒNG 9
  Ngày 11/7/2019
  Từ bàn 1 - 105
  TT ĐỘI TÊN KỲ THỦ Đ KQ Đ TÊN KỲ THỦ ĐỘI
  1 Hà Nam Vũ Tuấn Cường 14 0 - 2 14 Phạm Tư Viễn Liêu Ninh
  2 Hắc Long Giang Nhiếp Thiết Văn 14 0 - 2 13 Hứa Văn Chương Tứ Xuyên
  3 Hà Bắc Lục Vĩ Thao 13 1 - 1 13 Miêu Lợi Minh Hà Bắc
  4 Liêu Ninh Ngô Kim Vĩnh 13 0 - 2 13 Chung Thiểu Hồng Liêu Ninh
  5 Thiểm Tây Lý Tiểu Long 13 1 - 1 13 Triệu Vĩ Thượng Hải
  6 Hồ Nam Lưu Vân Đạt 13 1 - 1 13 Tiếu Bát Vũ Vũ Hán
  7 Hắc Long Giang Hách Kế Siêu 13 1 - 1 13 Tôn Dật Dương Giang Tô
  8 Hà Nam Diêu Hồng Tân 12 2 - 0 13 Mạnh Kiệt Lâm Nghi
  9 Trịnh Châu Vô Quân Lâm 12 0 - 2 12 Túc Thiểu Phong Nội Mông
  10 Chiết Giang Hoàng Trúc Phong 12 2 - 0 12 Vương Phong Cảnh Hà Bắc
  11 Hàng Châu Quách Phượng Đạt 12 2 - 0 12 Tài Dật Bắc Kinh
  12 Giang Tô Trình Minh 12 2 - 0 12 Bạch Đào Trịnh Châu
  13 Hà Nam Nhan Thành Long 12 0 - 2 12 Trương Thân Hồng Hồ Nam
  14 Sơn Đông Lưu Tử Kiện 12 1 - 1 12 Triệu Phàn Vĩ Tứ Xuyên
  15 Hà Nam Mã Ngọc Tân 12 0 - 2 12 Triệu Tử Vũ Hà Nam
  16 Hàng Châu Ngô Hân Dương 12 1 - 1 12 Trương Vĩ Cát Lâm
  17 Giang Tô Ngô Ngụy 12 1 - 1 12 Kim Ba Bắc Kinh
  18 Giang Tô Ngụy Kỷ Nguyên 11 0 - 2 12 Tôn Hân Hạo Chiết Giang
  19 Tứ Xuyên Lưu Tuấn 11 2 - 0 11 Hạ Học Huy Hà Bắc
  20 Hồ Bắc Hùng Học Nguyên 11 1 - 1 11 Lưu Long Vi Học Đường
  21 Bắc Kinh Điền Trường Hưng 11 1 - 1 11 Dương Húc 1 Hô Hòa
  22 Chiết Giang Từ Sùng Phong 11 0 - 2 11 Lưu Đức Hân Liêu Ninh
  23 Hàng Châu Vương Văn Quân 11 2 - 0 11 Yêu Nghị Bắc Kinh
  24 Hồ Bắc Vương Thuận Ba 11 2 - 0 11 Bách Xuân Lâm Thanh Hải
  25 Hàng Châu Như Nhất Thuần 11 2 - 0 11 Vương Phú Bình Sơn Tây
  26 Hàng Châu Trương Bồi Tuấn 11 0 - 2 11 Thái Hữu Quảng Quảng Đông
  27 Hồ Bắc Hướng Thiểu Dật 11 0 - 2 11 Vạn Xuân Lâm Thượng Hải
  28 Hồ Bắc Tằng Hồng Đào 11 1 - 1 11 Dương Huy Tứ Xuyên
  29 Giang Tây Lưu Dục 11 2 - 0 11 Tào Tiến Quân Hà Bắc
  30 Cát Lâm Lưu Hỉ Long 11 0 - 2 11 Vạn Khoa Hồ Bắc
  31 Hồ Bắc Vương Hoa Chương 11 1 - 1 11 Bặc Phượng Ba Liêu Ninh
  32 Hồ Nam Hướng Hữu Quyền 11 1 - 1 11 Hoàng Sĩ Thanh Quảng Tây
  33 Liêu Ninh Mã Chấn Toàn 11 1 - 1 11 Trần Hán Hoa Hà Bắc
  34 Sơn Đông Lý Hàn Lâm 11 1 - 1 11 Hầu Văn Bác Hà Bắc
  35 Hà Bắc Triệu Điện Vũ 11 2 - 0 10 Lý Hàng Giang Tây
  36 Liêu Ninh Miêu Vĩnh Bằng 10 2 - 0 10 Âu Chiếu Phương Quảng Tây
  37 Hồ Bắc Từ Quang 10 1 - 1 10 Lương Vận Long Quảng Đông
  38 Cát Lâm Kỷ Thăng 10 0 - 2 10 Thôi Nham Liêu Ninh
  39 Tiềm Giang Dương Tiểu Bình 10 0 - 2 10 Trần Liễu Cương Quý Châu
  40 Trịnh Châu Lý Lâm 10 1 - 1 10 Triệu Dương Hạc Chiết Giang
  41 Trịnh Châu Tống Huyền Nghị 10 0 - 2 10 Từ Quốc Vĩ Trịnh Châu
  42 Quảng Đông Hoàng Gia Lượng 10 2 - 0 10 Đoạn Nhiên Hà Nam
  43 Bắc Kinh Quách Văn Chu 10 0 - 2 10 Mã Ái Lợi Vũ Hán
  44 Tứ Xuyên Lý Tiên Tiến 10 1 - 1 10 Đinh Hiểu Đông Tây An
  45 Thiên Tân Ngô Liên Tỏa 10 2 - 0 10 Lục An Kinh Quảng Tây
  46 Hà Bắc Sử Kiến Hoa 10 0 - 2 10 Trương Toàn Nghĩa Hà Nam
  47 Liêu Ninh Từ Thiệu Cường 10 2 - 0 10 Liêu Thiên Vân Quảng Tây
  48 Quảng Tây Lữ Hạo 10 1 - 1 10 Tôn Vĩ Cát Trùng Khánh
  49 Hà Nam Mã Phong Cường 10 2 - 0 10 Vương Kiếm Kinh Châu Thị
  50 Hồ Bắc Vương Tuyển Long 10 1 - 1 10 Hồ Khắc Hoa Hồ Bắc
  51 Hà Nam Lý Minh Siêu 10 2 - 0 10 Đồng Tòng Quân Hồ Nam
  52 Hắc Long Giang Tôn Tư Dương 10 0 - 2 10 Chu Thiểu Quân Quảng Đông
  53 Giang Tô Trương Mộ Hồng 10 1 - 1 10 Đổng Gia Kỳ Thượng Hải
  54 Hồ Bắc Hoàng Thụ Vinh 10 0 - 2 10 Khương Phú Vinh Hà Bắc
  55 Hà Bắc Cao Phi 10 2 - 0 10 Hoàng Lôi Lôi Chiết Giang
  56 Bắc Kinh Trương Bằng 10 2 - 0 10 Hàn Tráng Thanh Đảo
  57 Hà Nam Dương Nam 10 2 - 0 10 Lộc Tiểu Binh Sơn Tây
  58 Thiểm Tây Trương Dịch Chu 10 0 - 2 10 Phạm Việt Thiên Tân
  59 Hồ Bắc Ngải Quang Trí 10 0 - 2 10 Vương Chấn Quốc Hà Bắc
  60 Hà Nam Trần Minh Huy 10 2 - 0 10 Hoàng Đức Cương Hồ Bắc
  61 Tứ Xuyên Tô Minh Lượng 10 2 - 0 9 Cam Tuấn Liễu Tứ Xuyên
  62 Hàng Châu Thiệu Như Lăng Băng 9 2 - 0 9 Tằng Học Thành Cam Túc
  63 Vũ Hán Vương Lệ Bình 9 1 - 1 9 Lý Thành Chi Thành Đô
  64 Bắc Kinh Cận Ngọc Nghiễn 9 2 - 0 9 Tưởng Lợi Khoa Thiểm Tây
  65 Hà Nam Triệu Nhất Ba 9 1 - 1 9 Lữ Học Đông Liêu Ninh
  66 Thiên Tân Hoa Lộ Quần 9 0 - 2 9 Trương Huyền Dịch Chiết Giang
  67 Hà Bắc Trịnh Ngạn Phi 9 0 - 2 9 Hạ Lê Minh Trọng Khánh
  68 Hà Nam Miêu Đình Bân 9 2 - 0 9 Sở Kiến Thôn Hà Nam
  69 Hồ Bắc Phan Phong 9 1 - 1 9 Hạ Tuấn Minh Quý Châu
  70 Thành Đô Kim Hồng 9 2 - 0 9 Nhậm Vi Cương Tây An
  71 Hà Bắc Ngưu Tứ Hải 9 2 - 0 9 Hồ Xuân Lôi Hà Bắc
  72 Hà Nam Triệu Xương Lễ 9 0 - 2 9 Lý Quốc Cường Hà Bắc
  73 Sơn Tây Lưu Quốc Hoa 9 1 - 1 9 Tôn Á Nguyên Liêu Ninh
  74 Thiểm Tây Đào Lục Tường 9 0 - 2 9 Diêm Xuân Vượng Sơn Tây
  75 Chiết Giang Thẩm Tư Phàm 9 2 - 0 9 Lý Đạo Vĩ Hà Nam
  76 Tứ Xuyên Lang Kỳ Kỳ 9 2 - 0 9 Trần Vĩnh Lâm Tứ Xuyên
  77 Bắc Kinh Lưu Hoan 9 2 - 0 9 Tống Kiến Quân Hà Nam
  78 Hà Nam Bảo Tác Bạc 9 0 - 2 9 Du Quân Hồng Hàng Châu
  79 Sơn Tây Kiều Ngôn 9 0 - 2 9 Vương Thế Tường Từ Châu
  80 Vũ Hán Dư Thiên Lai 9 0 - 2 9 Tôn Lượng Hà Bắc
  81 Hồ Nam Ngũ Tiên Xuân 9 1 - 1 9 Vương Quốc Vĩ Thiểm Tây
  82 Hà Bắc Tôn Dũng Hồng 9 1 - 1 9 Chu Đào Bắc Kinh
  83 Sơn Đông Công Khắc Tốt 9 1 - 1 9 Vu Hữu Chí Bắc Kinh
  84 Bắc Kinh Tiết Hồng Lâm 9 0 - 2 9 Lý Quý Dũng Hà Nam
  85 Hắc Long Giang Lưu Tuấn Đạt 9 2 - 0 9 Lý Hồng Toàn Liêu Ninh
  86 Liêu Ninh La Xuân Dương 9 0 - 2 9 Triệu Dũng Lâm Sơn Đông
  87 Ôn Châu Phan Sĩ Cường 9 2 - 0 9 Thân Gia Vĩ Tây An
  88 Sơn Đông Tô Đồng Tinh 9 2 - 0 9 Đặng Chấn Đông Hắc Long Giang
  89 Vũ Hán Dương Kiến Bình 8 2 - 0 9 Lương Hoa Long Thượng Hải
  90 Hàng Châu Lý Oánh 8 2 - 0 8 Trần Tú Toàn Trọng Khánh
  91 Sơn Đông Biên Côn 8 2 - 0 8 Lý Khoa Hà Bắc
  92 Hà Nam Phan Vĩnh Tân 8 2 - 0 8 Tôn Tiến Vĩ Sơn Tây
  93 Sơn Tây Trương Giang Đông 8 1 - 1 8 Vương Đông Hồ Nam
  94 Liêu Ninh Tôn Sĩ Hữu 8 0 - 2 8 Trần Bằng Hồ Bắc
  95 Hà Bắc Lý Tương Đồng 8 2 - 0 8 Dương Ngọc Trịnh Châu
  96 Hồ Nam Thân Tương Viễn 8 0 - 2 8 Dương Húc Bắc Kinh
  97 Hà Nam Ngải Chiêm Vũ 8 1 - 1 8 Dư Xán Tân Hồ Nam
  98 Hà Nam Tống Gia Hào 8 0 - 2 8 Lý Hồng Kiệt Sơn Đông
  99 Thiểm Tây Bùi Mãnh 8 2 - 0 8 Vương Hoài Xuyên Hà Nam
  100 Hà Bắc Lý Minh Quân 8 2 - 0 8 Đào Đình Vũ Hồ Bắc
  101 Nam Kinh Phan Quốc Tỏa 8 2 - 0 8 Vu Giang Trung Thanh Đảo
  102 Tứ Xuyên Vương Dận 8 2 - 0 8 Trịnh Quốc Khánh Hà Nam
  103 Côn Minh Điền Thanh 8 0 - 2 8 Vạn Trí Dũng Hà Bắc
  104 Hà Nam Triệu Huy 8 2 - 0 8 Trần Tùng Hồ Bắc
  105 Tứ Xuyên Đinh Đức Vinh 8 1 - 1 8 Vương Hồng Bân Thiểm Tây
  Công thành thân thoái , thiên chi đạo .

  Lão Tử

 8. 2 Thành viên cảm ơn xuan2009 vì bài viết hữu ích.

  cafexay (07-12-2019), vietdunghcm71 (07-12-2019)

 9. #45
  Ngày tham gia
  Dec 2012
  Thành viên thứ
  259
  Bài viết
  15,596
  Cảm ơn 55,201 lần / 13,358 bài
  TRUNG CƯ THƯỢNG VIÊN BÔI
  KẾT QUẢ VÒNG 9
  Ngày 11/7/2019
  Từ bàn 106 - 198
  TT ĐỘI TÊN KỲ THỦ Đ KQ Đ TÊN KỲ THỦ ĐỘI
  106 Tây An Dương Nghị Quân 8 0 - 2 8 Ngụy Phúc Binh Tứ Xuyên
  107 Hà Nam Trương Hồng Binh 8 2 - 0 8 Triệu Lỗi Sơn Tây
  108 Bắc Kinh Trương Quân Cường 8 0 - 2 8 Trần Kiện Toản Bắc Kinh
  109 Sơn Tây Tống Chí Minh 8 2 - 0 8 Thẩm Thế Tốn Chiết Giang
  110 Sơn Tây Liễu Thiết Hán 8 0 - 2 8 Trương Hải Quân Hà Bắc
  111 An Huy Hạ Đại Bảo 8 1 - 1 8 Trần Tuấn Nguyên Hà Nam
  112 Thanh Đảo Vương Đồng Hoa 8 1 - 1 8 Từ Tam Hỉ Trú Mã Điếm
  113 Sơn Tây Trần Vãn Xương 8 1 - 1 8 La Xuân Hải Bắc Kinh
  114 Hà Nam Trương Uyển Dục 8 2 - 0 8 Lưu Tân Áo Sơn Đông
  115 Thanh Đảo Doãn Trạch Sâm 8 1 - 1 8 Trương Kỳ Lỗi Hắc Long Giang
  116 Thiểm Tây Dương Giai Nhạc 8 2 - 0 8 Trương Hải Đào Giang Tây
  117 Sơn Tây Nghê Kiến Ba 8 2 - 0 8 Phùng Thu Thành Hà Nam
  118 Liêu Ninh Lại Ngọc Như 8 2 - 0 8 Dương Triết Phong Hồ Bắc
  119 Hà Nam Hạ Tử Ngạo 7 0 - 2 8 Lý Phúc Cương Hắc Long Giang
  120 An Huy Hồ Ngọc Hỉ 7 2 - 0 7 Trương Chuyên Chính Chiết Giang
  121 Hắc Long Giang Ngô Vũ Hiên 7 2 - 0 7 Nguyễn Phi Long Hồ Bắc
  122 Hà Nam Mạnh Đức Minh 7 0 - 2 7 Khương Sĩ Dân Hà Nam
  123 Hồ Nam Đinh Văn 7 2 - 0 7 Bành Diễn Sinh Hà Nam
  124 Hà Nam Trương Trung Khởi 7 2 - 0 7 Lý Hàm Sinh Hàm Đan
  125 Hắc Long Giang Phó Lực Cường 7 0 - 2 7 Triệu Huy 1 Hà Nam
  126 Thiểm Tây Vương Kiến Quốc 7 0 - 2 7 Nhậm Tư Thừa Hà Nam
  127 Hồ Bắc Nhiếp Trung Trạch 7 2 - 0 7 Dịch Quân Hồ Bắc
  128 Hà Bắc Khổng Lệnh Vĩ 7 0 - 2 7 Triệu Nham Băng Từ Châu
  129 Hà Nam Trương Quảng Chí 7 0 - 2 7 Trình Tiểu Minh Kinh Châu Thị
  130 Thiên Tân Hàn Tuyển Thành 7 2 - 0 7 Diêu Tư Bình Tứ Xuyên
  131 Tây An Vương Tái Hi 7 2 - 0 7 Ngô Bầu Giang Tây
  132 Hà Nam Trương Kiến Lợi 7 1 - 1 7 Lý Nguy Hà Bắc
  133 Hà Nam Vương Tử Kiều 7 2 - 0 7 Lý Thanh Thuận Liêu Ninh
  134 Thiên Tân Thẩm Thọ Cương 7 0 - 2 7 Trần Tú Hiên Hồ Bắc
  135 Cam Túc Điền Văn Vũ 7 2 - 0 7 Hồ Quân Phong Hà Bắc
  136 Hồ Bắc Hoàng Dũng 7 2 - 0 7 Quách Hiến Cường Hà Bắc
  137 Bắc Kinh Lý Hạ 7 2 - 0 7 Nhậm Hoa Hà Nam
  138 Thâm Quyến Tằng Ngọc Lâm 7 0 - 2 7 Lý Kim Tinh Chiết Giang
  139 Hà Nam Trương Hiếu Chí 7 1 - 1 7 Mạnh Tử Siêu Sơn Đông
  140 An Huy Trần Thanh Hoa 7 2 - 0 7 Triệu Bân Tài Sơn Tây
  141 Chiết Giang Vương Gia Thụy 7 2 - 0 7 Trương An Đông Hồ Nam
  142 Sơn Tây Diêm Hải Lâm 7 0 - 2 7 Trần Vệ Dân Hồ Nam
  143 Trung Quốc Vương Tiến Quân 7 2 - 0 7 Dụ Cửu Hỉ Hồ Bắc
  144 Thiên Tân Vương Soái 7 2 - 0 7 Lý Hằng Tuấn Hà Nam
  145 Kinh Châu Thị Lôi Hán Tung 7 2 - 0 6 Phan Cương An Huy
  146 Từ Châu Cảnh Kim Hoa 6 2 - 0 6 Mã Bằng Phi Hà Nam
  147 Thượng Hải Cố Hồng Toàn 6 2 - 0 6 Lưu Quân Hà Nam
  148 Trọng Khánh Lưu Xuyên 6 0 - 2 6 Hàn Tranh Bằng Từ Châu
  149 Hà Nam Trương Tiểu Cửu 6 0 - 2 6 Triệu Hâm Sơn Tây
  150 Thành Đô Ngô Học Lương 6 2 - 0 6 Vương Minh Vũ Hà Nam
  151 Vũ Hán Hùng Học Sơn 6 2 - 0 6 Lịch Gia Ninh Liêu Ninh
  152 Hình Đài Chân Văn Trung 6 0 - 2 6 Thái Hải Hàng Ngân Xuyên
  153 An Huy Hứa Trung Viện 6 0 - 2 6 Kỳ Kiện Hoa Sơn Đông
  154 Sơn Đông Trang Hội Đào 6 2 - 0 6 Phí Lập Tân Giang Tô
  155 Thiên Tân Tôn Bá Thương 6 0 - 2 6 Trương Hi Trịnh Châu
  156 Hà Nam Trương Ngọc Phong 6 1 - 1 6 Trình Thủ Khánh Lâm Nghi
  157 Liêu Ninh Tiếu Điện Thanh 6 0 - 2 6 Trần Kiến Vĩ Hà Nam
  158 Hà Nam Hình Quang Cát 6 2 - 0 6 Vương Long Giai Hà Nam
  159 Hà Nam Thôi Gia Sơn 6 0 - 2 6 Diệp Đức Lâm Thiên Tân
  160 Bắc Kinh Trương Lỗi 6 0 - 2 6 Triệu Bính Đức Mẫu Đan Giang
  161 An Huy Vương Hoài Lương 6 0 - 2 6 Hàn Thư Vĩ Hà Nam
  162 Ninh Hạ Lưu Á Châu 6 2 - 0 6 Vương Toàn Hữu Hà Nam
  163 Thanh Đảo Tống Quan Lâm 6 2 - 0 6 Đái Vĩ Hồ Nam
  164 Trú Mã Điếm Tống Minh Trạch 6 1 - 1 6 Trương Đào Hà Nam
  165 Thiểm Tây Mao Nồng Ban 6 1 - 1 6 Cao Tiểu Tinh Sơn Đông
  166 Vân Nam Tôn Văn 6 2 - 0 6 Mã Học Đông Tân Cương
  167 Hà Nam Vương Quan Đống 6 0 - 2 6 Luyện Vinh Hòa Phúc Kiến
  168 Sơn Tây Quách Tú Bình 6 2 - 0 6 Dư Kiến Bình Hồ Bắc
  169 Thiểm Tây Huệ Tuyết Phong 6 0 - 2 6 Phạm Văn Học Vân Nam
  170 Hồ Bắc Ngưu Hiện Bình 6 1 - 1 6 Triệu Kiến Hoa Hà Nam
  171 Trịnh Châu Triệu Ngọc Cương 5 1 - 1 6 Vương Sinh Ninh Hạ
  172 Côn Minh Phùng Vận Tích 5 2 - 0 5 Bạc Chiêm Vĩ Liêu Ninh
  173 Hà Nam Nghi Long Giang 5 0 - 2 5 Ngô Tân Dân Thiên Tân
  174 Thiểm Tây Trương Hồng 5 1 - 1 5 Trương Bích Lâm Thiểm Tây
  175 Hà Bắc Dương Quốc Bình 5 2 - 0 5 Hứa Tuấn Hồ Bắc
  176 Hà Bắc Lý Dược Bằng 5 2 - 0 5 Quách Kỳ Dong Bắc Kinh
  177 Hà Bắc Sài Kế Thành 5 2 - 0 5 Lý Dương Tây An
  178 Chiết Giang Dương Điềm Hạo 5 2 - 0 5 Đổng Vận Quang Hà Nam
  179 Tứ Xuyên Thạch Thượng Vinh 5 1 - 1 5 Vương Hồng Vĩ Hà Nam
  180 Hà Nam Triệu Bặc Vĩ 5 0 - 2 5 Trương Văn Đào Sơn Tây
  181 Hà Nam Uông Vận Khải 5 0 - 2 5 Tôn Tĩnh Hà Nam
  182 Hà Nam Lý Quốc Bình 4 0 - 2 5 Tạ Văn Hoa Ninh Hạ
  183 Sơn Đông Từ Khiết 4 0 - 2 4 Trương Lan Sáo Nội Mông
  184 Sơn Tây Dương Quốc Cường 4 2 - 0 4 Đổng Gia Thạc Trịnh Châu
  185 Hà Bắc Vương Lượng Thành 4 2 - 0 4 Ngô Hải Lĩnh Hà Nam
  186 Hà Nam Lưu Bình 4 1 - 1 4 Lý Diệu Hổ Hà Nam
  187 Bắc Kinh Vương Thành Lâm 4 2 - 0 4 Mã Tử Hiên Hà Nam
  188 Hà Nam Thôi Thiên Trinh 4 2 - 0 4 Vương Thụy Lâm Hà Nam
  189 Nội Mông Tô Bình 4 2 - 0 4 Lương Ích Phẩm Hà Nam
  190 Hình Đài Thượng Tăng Phúc 4 0 - 2 4 Bành Thư Bân Hồ Bắc
  191 Bắc Kinh Lưu Phong Thụy 4 0 - 2 4 Trần Nhị Minh Bắc Kinh
  192 Hà Nam Tiết Bình An 4 2 - 0 3 Trương Văn Cương Hà Nam
  193 Trịnh Châu Lý Tung Hoành 3 0 - 2 3 Doãn Siêu Hình Đài
  194 Nội Mông Trương Kiến Thịnh 3 1 - 1 3 Tống Hồng Vệ Trú Mã Điếm
  195 Hà Nam Lý Kiến Dân 3 0 - 2 2 Lý Triêu Dương Hà Nam
  196 Trịnh Châu Hạ Gia Duyệt 2 2 - 0 2 Khuất Ngọc Lâm Hà Nam
  197 Thiểm Tây Sử Kiệt 2 2 - 0 2 Ngô Phong Thọ Hồ Bắc
  198 Hà Nam Kỷ Ngạn Thần 2 2 - 0 0 Trương Hổ Bắc Kinh
  Công thành thân thoái , thiên chi đạo .

  Lão Tử

 10. 2 Thành viên cảm ơn xuan2009 vì bài viết hữu ích.

  cafexay (07-12-2019), vietdunghcm71 (07-12-2019)

 11. #46
  Ngày tham gia
  Dec 2012
  Thành viên thứ
  259
  Bài viết
  15,596
  Cảm ơn 55,201 lần / 13,358 bài
  TRUNG CƯ THƯỢNG VIÊN BÔI
  XẾP HẠNG TẠM SAU VÒNG 9
  Ngày 11/7/2019
  Từ 12 điểm trở lên
  1 Phạm Tư Viễn Liêu Ninh 16 104 20 0 9 7 2 0
  2 Hứa Văn Chương Tứ Xuyên 15 108 19.5 0 9 7 1 1
  3 Chung Thiểu Hồng Liêu Ninh 15 103 18.88 0 9 6 3 0
  4 Triệu Vĩ Thượng Hải 14 111 18.88 0 9 5 4 0
  5 Miêu Lợi Minh Hà Bắc 14 109 18.63 0 9 5 4 0
  5 Lục Vĩ Thao Hà Bắc 14 109 18.63 0 9 5 4 0
  7 Tôn Dật Dương Giang Tô 14 107 18.38 0 9 5 4 0
  7 Lưu Vân Đạt Hồ Nam 14 107 18.38 0 9 6 2 1
  9 Vũ Tuấn Cường Hà Nam 14 106 18.25 0 9 7 0 2
  10 Nhiếp Thiết Văn Hắc Long Giang 14 105 18.13 0 9 6 2 1
  11 Hách Kế Siêu Hắc Long Giang 14 104 18 0 9 5 4 0
  11 Tôn Hân Hạo Chiết Giang 14 104 18 0 9 6 2 1
  13 Triệu Tử Vũ Hà Nam 14 103 17.88 0 9 7 0 2
  13 Lý Tiểu Long Thiểm Tây 14 103 17.88 0 9 5 4 0
  15 Diêu Hồng Tân Hà Nam 14 102 17.75 0 9 6 2 1
  16 Trình Minh Giang Tô 14 99 17.38 0 9 6 2 1
  17 Tiếu Bát Vũ Vũ Hán 14 97 17.13 0 9 6 2 1
  17 Quách Phượng Đạt Hàng Châu 14 97 17.13 0 9 7 0 2
  19 Túc Thiểu Phong Nội Mông 14 92 16.5 0 9 6 2 1
  20 Trương Thân Hồng Hồ Nam 14 89 16.13 0 9 7 0 2
  20 Hoàng Trúc Phong Chiết Giang 14 89 16.13 0 9 6 2 1
  22 Ngô Kim Vĩnh Liêu Ninh 13 114 18.25 0 9 5 3 1
  23 Vạn Xuân Lâm Thượng Hải 13 106 17.25 0 9 4 5 0
  24 Lưu Tử Kiện Sơn Đông 13 103 16.88 0 9 5 3 1
  25 Trương Vĩ Cát Lâm 13 102 16.75 0 9 5 3 1
  26 Lưu Dục Giang Tây 13 101 16.63 0 9 5 3 1
  26 Ngô Hân Dương Hàng Châu 13 101 16.63 0 9 5 3 1
  28 Triệu Phàn Vĩ Tứ Xuyên 13 100 16.5 0 9 4 5 0
  29 Ngô Ngụy Giang Tô 13 99 16.38 0 9 5 3 1
  29 Triệu Điện Vũ Hà Bắc 13 99 16.38 0 9 4 5 0
  31 Mạnh Kiệt Lâm Nghi 13 98 16.25 0 9 5 3 1
  31 Kim Ba Bắc Kinh 13 98 16.25 0 9 5 3 1
  33 Thái Hữu Quảng Quảng Đông 13 96 16 0 9 6 1 2
  33 Vạn Khoa Hồ Bắc 13 96 16 0 9 4 5 0
  35 Lưu Tuấn Tứ Xuyên 13 93 15.63 0 9 6 1 2
  36 Lưu Đức Hân Liêu Ninh 13 92 15.5 0 9 6 1 2
  37 Như Nhất Thuần Hàng Châu 13 90 15.25 0 9 6 1 2
  38 Vương Thuận Ba Hồ Bắc 13 89 15.13 0 9 6 1 2
  39 Vương Văn Quân Hàng Châu 13 88 15 0 9 5 3 1
  40 Nhan Thành Long Hà Nam 12 106 16.25 0 9 5 2 2
  41 Thôi Nham Liêu Ninh 12 104 16 0 9 4 4 1
  41 Hầu Văn Bác Hà Bắc 12 104 16 0 9 4 4 1
  43 Hùng Học Nguyên Hồ Bắc 12 103 15.88 0 9 5 2 2
  44 Bặc Phượng Ba Liêu Ninh 12 101 15.63 0 9 4 4 1
  44 Vương Chấn Quốc Hà Bắc 12 101 15.63 0 9 4 4 1
  46 Bạch Đào Trịnh Châu 12 100 15.5 0 9 6 0 3
  47 Tằng Hồng Đào Hồ Bắc 12 99 15.38 0 9 4 4 1
  48 Tài Dật Bắc Kinh 12 98 15.25 0 9 5 2 2
  49 Vương Hoa Chương Hồ Bắc 12 97 15.13 0 9 5 2 2
  49 Hoàng Sĩ Thanh Quảng Tây 12 97 15.13 0 9 4 4 1
  51 Dương Huy Tứ Xuyên 12 96 15 0 9 4 4 1
  52 Vương Phong Cảnh Hà Bắc 12 95 14.88 0 9 6 0 3
  52 Phạm Việt Thiên Tân 12 95 14.88 0 9 6 0 3
  54 Vô Quân Lâm Trịnh Châu 12 94 14.75 0 9 5 2 2
  54 Dương Húc 1 Hô Hòa 12 94 14.75 0 9 5 2 2
  54 Chu Thiểu Quân Quảng Đông 12 94 14.75 0 9 5 2 2
  57 Miêu Vĩnh Bằng Liêu Ninh 12 93 14.63 0 9 5 2 2
  57 Trần Liễu Cương Quý Châu 12 93 14.63 0 9 4 4 1
  57 Mã Chấn Toàn Liêu Ninh 12 93 14.63 0 9 4 4 1
  60 Lý Hàn Lâm Sơn Đông 12 92 14.5 0 9 5 2 2
  61 Từ Thiệu Cường Liêu Ninh 12 91 14.38 0 9 6 0 3
  61 Hướng Hữu Quyền Hồ Nam 12 91 14.38 0 9 4 4 1
  63 Từ Quốc Vĩ Trịnh Châu 12 90 14.25 0 9 5 2 2
  63 Trương Toàn Nghĩa Hà Nam 12 90 14.25 0 9 4 4 1
  65 Mã Ngọc Tân Hà Nam 12 89 14.13 0 9 6 0 3
  65 Tô Minh Lượng Tứ Xuyên 12 89 14.13 0 9 6 0 3
  67 Ngô Liên Tỏa Thiên Tân 12 88 14 0 9 6 0 3
  67 Lý Minh Siêu Hà Nam 12 88 14 0 9 4 4 1
  67 Cao Phi Hà Bắc 12 88 14 0 9 4 4 1
  67 Dương Nam Hà Nam 12 88 14 0 9 4 4 1
  71 Mã Ái Lợi Vũ Hán 12 87 13.88 0 9 5 2 2
  71 Trương Bằng Bắc Kinh 12 87 13.88 0 9 6 0 3
  73 Mã Phong Cường Hà Nam 12 86 13.75 0 9 6 0 3
  73 Trần Minh Huy Hà Nam 12 86 13.75 0 9 6 0 3
  75 Hoàng Gia Lượng Quảng Đông 12 84 13.5 0 9 5 2 2
  75 Trần Hán Hoa Hà Bắc 12 84 13.5 0 9 5 2 2
  77 Điền Trường Hưng Bắc Kinh 12 82 13.25 0 9 4 4 1
  78 Lưu Long Vi Học Đường 12 80 13 0 9 3 6 0
  79 Khương Phú Vinh Hà Bắc 12 78 12.75 0 9 6 0 3
  Công thành thân thoái , thiên chi đạo .

  Lão Tử

 12. 2 Thành viên cảm ơn xuan2009 vì bài viết hữu ích.

  cafexay (07-12-2019), vietdunghcm71 (07-12-2019)

 13. #47
  Ngày tham gia
  Dec 2012
  Thành viên thứ
  259
  Bài viết
  15,596
  Cảm ơn 55,201 lần / 13,358 bài
  TRUNG CƯ THƯỢNG VIÊN BÔI
  ĐỐI KHÁNG VÒNG 10
  8h00 Ngày 12/7/2019
  Từ bàn 1 - 105
  TT ĐỘI TÊN KỲ THỦ Đ KQ Đ TÊN KỲ THỦ ĐỘI
  1 Liêu Ninh Phạm Tư Viễn 16 VS 15 Chung Thiểu Hồng Liêu Ninh
  2 Tứ Xuyên Hứa Văn Chương 15 VS 14 Hách Kế Siêu Hắc Long Giang
  3 Chiết Giang Tôn Hân Hạo 14 VS 14 Vũ Tuấn Cường Hà Nam
  4 Giang Tô Tôn Dật Dương 14 VS 14 Nhiếp Thiết Văn Hắc Long Giang
  5 Thượng Hải Triệu Vĩ 14 VS 14 Trình Minh Giang Tô
  6 Vũ Hán Tiếu Bát Vũ 14 VS 14 Quách Phượng Đạt Hàng Châu
  7 Hà Bắc Miêu Lợi Minh 14 VS 14 Lưu Vân Đạt Hồ Nam
  8 Hà Nam Triệu Tử Vũ 14 VS 14 Lý Tiểu Long Thiểm Tây
  9 Hồ Nam Trương Thân Hồng 14 VS 14 Diêu Hồng Tân Hà Nam
  10 Nội Mông Túc Thiểu Phong 14 VS 14 Lục Vĩ Thao Hà Bắc
  11 Hồ Bắc Vạn Khoa 13 VS 14 Hoàng Trúc Phong Chiết Giang
  12 Bắc Kinh Kim Ba 13 VS 13 Ngô Hân Dương Hàng Châu
  13 Cát Lâm Trương Vĩ 13 VS 13 Ngô Ngụy Giang Tô
  14 Lâm Nghi Mạnh Kiệt 13 VS 13 Triệu Điện Vũ Hà Bắc
  15 Thượng Hải Vạn Xuân Lâm 13 VS 13 Lưu Dục Giang Tây
  16 Quảng Đông Thái Hữu Quảng 13 VS 13 Như Nhất Thuần Hàng Châu
  17 Tứ Xuyên Triệu Phàn Vĩ 13 VS 13 Vương Thuận Ba Hồ Bắc
  18 Liêu Ninh Lưu Đức Hân 13 VS 13 Lưu Tử Kiện Sơn Đông
  19 Liêu Ninh Ngô Kim Vĩnh 13 VS 13 Vương Văn Quân Hàng Châu
  20 Hà Bắc Hầu Văn Bác 12 VS 13 Lưu Tuấn Tứ Xuyên
  21 Hà Bắc Trần Hán Hoa 12 VS 12 Mã Ngọc Tân Hà Nam
  22 Hà Bắc Vương Chấn Quốc 12 VS 12 Trần Minh Huy Hà Nam
  23 Thiên Tân Phạm Việt 12 VS 12 Lý Hàn Lâm Sơn Đông
  24 Quảng Tây Hoàng Sĩ Thanh 12 VS 12 Tô Minh Lượng Tứ Xuyên
  25 Liêu Ninh Bặc Phượng Ba 12 VS 12 Nhan Thành Long Hà Nam
  26 Liêu Ninh Miêu Vĩnh Bằng 12 VS 12 Mã Chấn Toàn Liêu Ninh
  27 Hà Bắc Khương Phú Vinh 12 VS 12 Hướng Hữu Quyền Hồ Nam
  28 Tứ Xuyên Dương Huy 12 VS 12 Dương Nam Hà Nam
  29 Quảng Đông Chu Thiểu Quân 12 VS 12 Vương Hoa Chương Hồ Bắc
  30 Hà Nam Trương Toàn Nghĩa 12 VS 12 Trương Bằng Bắc Kinh
  31 Vũ Hán Mã Ái Lợi 12 VS 12 Cao Phi Hà Bắc
  32 Trịnh Châu Từ Quốc Vĩ 12 VS 12 Tằng Hồng Đào Hồ Bắc
  33 Quý Châu Trần Liễu Cương 12 VS 12 Mã Phong Cường Hà Nam
  34 Trịnh Châu Bạch Đào 12 VS 12 Lý Minh Siêu Hà Nam
  35 Liêu Ninh Thôi Nham 12 VS 12 Từ Thiệu Cường Liêu Ninh
  36 Vi Học Đường Lưu Long 12 VS 12 Ngô Liên Tỏa Thiên Tân
  37 Bắc Kinh Dương Húc 12 VS 12 Hùng Học Nguyên Hồ Bắc
  38 Bắc Kinh Tài Dật 12 VS 12 Điền Trường Hưng Bắc Kinh
  39 Hà Bắc Vương Phong Cảnh 12 VS 12 Vô Quân Lâm Trịnh Châu
  40 Hà Bắc Tào Tiến Quân 11 VS 12 Hoàng Gia Lượng Quảng Đông
  41 Hồ Bắc Từ Quang 11 VS 11 Tô Đồng Tinh Sơn Đông
  42 Hàng Châu Thiệu Như Lăng Băng 11 VS 11 Phan Sĩ Cường Ôn Châu
  43 Thượng Hải Đổng Gia Kỳ 11 VS 11 Lưu Tuấn Đạt Hắc Long Giang
  44 Sơn Đông Triệu Dũng Lâm 11 VS 11 Lưu Hoan Bắc Kinh
  45 Hà Nam Lý Quý Dũng 11 VS 11 Lang Kỳ Kỳ Tứ Xuyên
  46 Hồ Bắc Hồ Khắc Hoa 11 VS 11 Thẩm Tư Phàm Chiết Giang
  47 Sơn Tây Vương Phú Bình 11 VS 11 Trương Mộ Hồng Giang Tô
  48 Thanh Hải Bách Xuân Lâm 11 VS 11 Lưu Hỉ Long Cát Lâm
  49 Trùng Khánh Tôn Vĩ Cát 11 VS 11 Vương Tuyển Long Hồ Bắc
  50 Hà Bắc Tôn Lượng 11 VS 11 Hướng Thiểu Dật Hồ Bắc
  51 Từ Châu Vương Thế Tường 11 VS 11 Trương Bồi Tuấn Hàng Châu
  52 Tây An Đinh Hiểu Đông 11 VS 11 Ngưu Tứ Hải Hà Bắc
  53 Hàng Châu Du Quân Hồng 11 VS 11 Lữ Hạo Quảng Tây
  54 Sơn Tây Diêm Xuân Vượng 11 VS 11 Kim Hồng Thành Đô
  55 Chiết Giang Triệu Dương Hạc 11 VS 11 Miêu Đình Bân Hà Nam
  56 Bắc Kinh Yêu Nghị 11 VS 11 Từ Sùng Phong Chiết Giang
  57 Hà Bắc Lý Quốc Cường 11 VS 11 Cận Ngọc Nghiễn Bắc Kinh
  58 Trọng Khánh Hạ Lê Minh 11 VS 11 Lý Tiên Tiến Tứ Xuyên
  59 Chiết Giang Trương Huyền Dịch 11 VS 11 Lý Lâm Trịnh Châu
  60 Hà Bắc Hạ Học Huy 11 VS 11 Ngụy Kỷ Nguyên Giang Tô
  61 Hồ Bắc Hoàng Đức Cương 10 VS 11 Lương Vận Long Quảng Đông
  62 Sơn Tây Lộc Tiểu Binh 10 VS 10 Lại Ngọc Như Liêu Ninh
  63 Tiềm Giang Dương Tiểu Bình 10 VS 10 Công Khắc Tốt Sơn Đông
  64 Vũ Hán Dương Kiến Bình 10 VS 10 Tôn Dũng Hồng Hà Bắc
  65 Cát Lâm Kỷ Thăng 10 VS 10 Ngũ Tiên Xuân Hồ Nam
  66 Thanh Đảo Hàn Tráng 10 VS 10 Nghê Kiến Ba Sơn Tây
  67 Chiết Giang Hoàng Lôi Lôi 10 VS 10 Dương Giai Nhạc Thiểm Tây
  68 Hắc Long Giang Lý Phúc Cương 10 VS 10 Trương Uyển Dục Hà Nam
  69 Hồ Nam Đồng Tòng Quân 10 VS 10 Ngải Quang Trí Hồ Bắc
  70 Hà Bắc Trương Hải Quân 10 VS 10 Trương Dịch Chu Thiểm Tây
  71 Bắc Kinh Trần Kiện Toản 10 VS 10 Tống Chí Minh Sơn Tây
  72 Bắc Kinh Vu Hữu Chí 10 VS 10 Lưu Quốc Hoa Sơn Tây
  73 Kinh Châu Thị Vương Kiếm 10 VS 10 Hoàng Thụ Vinh Hồ Bắc
  74 Bắc Kinh Chu Đào 10 VS 10 Trương Hồng Binh Hà Nam
  75 Thiểm Tây Vương Quốc Vĩ 10 VS 10 Tôn Tư Dương Hắc Long Giang
  76 Quảng Tây Liêu Thiên Vân 10 VS 10 Triệu Huy Hà Nam
  77 Tứ Xuyên Ngụy Phúc Binh 10 VS 10 Phan Quốc Tỏa Nam Kinh
  78 Hà Bắc Vạn Trí Dũng 10 VS 10 Vương Dận Tứ Xuyên
  79 Quảng Tây Lục An Kinh 10 VS 10 Lý Minh Quân Hà Bắc
  80 Sơn Đông Lý Hồng Kiệt 10 VS 10 Bùi Mãnh Thiểm Tây
  81 Hà Nam Đoạn Nhiên 10 VS 10 Phan Phong Hồ Bắc
  82 Bắc Kinh Dương Húc 10 VS 10 Sử Kiến Hoa Hà Bắc
  83 Liêu Ninh Tôn Á Nguyên 10 VS 10 Quách Văn Chu Bắc Kinh
  84 Hồ Bắc Trần Bằng 10 VS 10 Lý Tương Đồng Hà Bắc
  85 Quý Châu Hạ Tuấn Minh 10 VS 10 Biên Côn Sơn Đông
  86 Liêu Ninh Lữ Học Đông 10 VS 10 Tống Huyền Nghị Trịnh Châu
  87 Thành Đô Lý Thành Chi 10 VS 10 Phan Vĩnh Tân Hà Nam
  88 Giang Tây Lý Hàng 10 VS 10 Vương Lệ Bình Vũ Hán
  89 Quảng Tây Âu Chiếu Phương 10 VS 10 Triệu Nhất Ba Hà Nam
  90 Hắc Long Giang Đặng Chấn Đông 9 VS 10 Lý Oánh Hàng Châu
  91 Hồ Nam Trần Vệ Dân 9 VS 9 La Xuân Dương Liêu Ninh
  92 Thượng Hải Lương Hoa Long 9 VS 9 Lôi Hán Tung Kinh Châu Thị
  93 Tây An Thân Gia Vĩ 9 VS 9 Tiết Hồng Lâm Bắc Kinh
  94 Bắc Kinh La Xuân Hải 9 VS 9 Vương Soái Thiên Tân
  95 Liêu Ninh Lý Hồng Toàn 9 VS 9 Dư Thiên Lai Vũ Hán
  96 Trú Mã Điếm Từ Tam Hỉ 9 VS 9 Doãn Trạch Sâm Thanh Đảo
  97 Hà Nam Trần Tuấn Nguyên 9 VS 9 Vương Tiến Quân Trung Quốc
  98 Chiết Giang Lý Kim Tinh 9 VS 9 Kiều Ngôn Sơn Tây
  99 Thiểm Tây Vương Hồng Bân 9 VS 9 Bảo Tác Bạc Hà Nam
  100 Hồ Bắc Trần Tú Hiên 9 VS 9 Trần Vãn Xương Sơn Tây
  101 Hà Nam Tống Kiến Quân 9 VS 9 Vương Đồng Hoa Thanh Đảo
  102 Tứ Xuyên Trần Vĩnh Lâm 9 VS 9 Vương Gia Thụy Chiết Giang
  103 Kinh Châu Thị Trình Tiểu Minh 9 VS 9 Trần Thanh Hoa An Huy
  104 Hồ Nam Dư Xán Tân 9 VS 9 Hạ Đại Bảo An Huy
  105 Hà Nam Lý Đạo Vĩ 9 VS 9 Đào Lục Tường Thiểm Tây
  Công thành thân thoái , thiên chi đạo .

  Lão Tử

 14. 2 Thành viên cảm ơn xuan2009 vì bài viết hữu ích.

  cafexay (07-12-2019), vietdunghcm71 (07-12-2019)

 15. #48
  Ngày tham gia
  Dec 2012
  Thành viên thứ
  259
  Bài viết
  15,596
  Cảm ơn 55,201 lần / 13,358 bài
  TRUNG CƯ THƯỢNG VIÊN BÔI
  ĐỐI KHÁNG VÒNG 10
  8h00 Ngày 12/7/2019
  Từ bàn 106 - 198
  TT ĐỘI TÊN KỲ THỦ Đ KQ Đ TÊN KỲ THỦ ĐỘI
  106 Từ Châu Triệu Nham Băng 9 VS 9 Lý Hạ Bắc Kinh
  107 Thiểm Tây Tưởng Lợi Khoa 9 VS 9 Đinh Đức Vinh Tứ Xuyên
  108 Hà Nam Nhậm Tư Thừa 9 VS 9 Hoàng Dũng Hồ Bắc
  109 Hồ Nam Vương Đông 9 VS 9 Triệu Xương Lễ Hà Nam
  110 Hà Nam Triệu Huy 1 9 VS 9 Điền Văn Vũ Cam Túc
  111 Hà Bắc Hồ Xuân Lôi 9 VS 9 Vương Tử Kiều Hà Nam
  112 Tây An Nhậm Vi Cương 9 VS 9 Vương Tái Hi Tây An
  113 Hà Nam Sở Kiến Thôn 9 VS 9 Trịnh Ngạn Phi Hà Bắc
  114 Hà Nam Khương Sĩ Dân 9 VS 9 Ngải Chiêm Vũ Hà Nam
  115 Tứ Xuyên Cam Tuấn Liễu 9 VS 9 Hàn Tuyển Thành Thiên Tân
  116 Cam Túc Tằng Học Thành 9 VS 9 Ngô Vũ Hiên Hắc Long Giang
  117 Hà Nam Trương Trung Khởi 9 VS 9 Nhiếp Trung Trạch Hồ Bắc
  118 An Huy Hồ Ngọc Hỉ 9 VS 9 Trương Giang Đông Sơn Tây
  119 Hồ Nam Đinh Văn 9 VS 9 Hoa Lộ Quần Thiên Tân
  120 Vân Nam Phạm Văn Học 8 VS 8 Quách Tú Bình Sơn Tây
  121 Hồ Bắc Dương Triết Phong 8 VS 8 Tôn Văn Vân Nam
  122 Phúc Kiến Luyện Vinh Hòa 8 VS 8 Tống Quan Lâm Thanh Đảo
  123 Hà Nam Phùng Thu Thành 8 VS 8 Lưu Á Châu Ninh Hạ
  124 Giang Tây Trương Hải Đào 8 VS 8 Trương Lỗi Bắc Kinh
  125 Sơn Đông Lưu Tân Áo 8 VS 8 Trương Hiếu Chí Hà Nam
  126 Sơn Đông Mạnh Tử Siêu 8 VS 8 Hình Quang Cát Hà Nam
  127 Chiết Giang Thẩm Thế Tốn 8 VS 8 Liễu Thiết Hán Sơn Tây
  128 Sơn Tây Triệu Lỗi 8 VS 8 Trương Quân Cường Bắc Kinh
  129 Hà Nam Hàn Thư Vĩ 8 VS 8 Dương Nghị Quân Tây An
  130 Thiên Tân Diệp Đức Lâm 8 VS 8 Điền Thanh Côn Minh
  131 Mẫu Đan Giang Triệu Bính Đức 8 VS 8 Trang Hội Đào Sơn Đông
  132 Hà Nam Trần Kiến Vĩ 8 VS 8 Hùng Học Sơn Vũ Hán
  133 Hồ Bắc Trần Tùng 8 VS 8 Ngô Học Lương Thành Đô
  134 Hà Nam Trịnh Quốc Khánh 8 VS 8 Tống Gia Hào Hà Nam
  135 Thanh Đảo Vu Giang Trung 8 VS 8 Trương Kiến Lợi Hà Nam
  136 Trịnh Châu Trương Hi 8 VS 8 Thân Tương Viễn Hồ Nam
  137 Hà Bắc Lý Nguy 8 VS 8 Cố Hồng Toàn Thượng Hải
  138 Sơn Đông Kỳ Kiện Hoa 8 VS 8 Tôn Sĩ Hữu Liêu Ninh
  139 Hồ Bắc Đào Đình Vũ 8 VS 8 Cảnh Kim Hoa Từ Châu
  140 Hà Bắc Lý Khoa 8 VS 8 Vương Hoài Xuyên Hà Nam
  141 Trịnh Châu Dương Ngọc 8 VS 8 Thái Hải Hàng Ngân Xuyên
  142 Trọng Khánh Trần Tú Toàn 8 VS 8 Triệu Hâm Sơn Tây
  143 Sơn Tây Tôn Tiến Vĩ 8 VS 8 Hàn Tranh Bằng Từ Châu
  144 Hà Nam Lý Hằng Tuấn 7 VS 7 Ngưu Hiện Bình Hồ Bắc
  145 Hồ Bắc Dụ Cửu Hỉ 7 VS 7 Trương Chuyên Chính Chiết Giang
  146 Ninh Hạ Tạ Văn Hoa 7 VS 7 Mao Nồng Ban Thiểm Tây
  147 Hà Nam Triệu Kiến Hoa 7 VS 7 Tống Minh Trạch Trú Mã Điếm
  148 Ninh Hạ Vương Sinh 7 VS 7 Diêm Hải Lâm Sơn Tây
  149 Hồ Nam Trương An Đông 7 VS 7 Trương Ngọc Phong Hà Nam
  150 Hà Nam Tôn Tĩnh 7 VS 7 Tằng Ngọc Lâm Thâm Quyến
  151 Sơn Tây Trương Văn Đào 7 VS 7 Thẩm Thọ Cương Thiên Tân
  152 Hắc Long Giang Trương Kỳ Lỗi 7 VS 7 Trương Quảng Chí Hà Nam
  153 Sơn Đông Cao Tiểu Tinh 7 VS 7 Lý Dược Bằng Hà Bắc
  154 Hà Nam Trương Đào 7 VS 7 Khổng Lệnh Vĩ Hà Bắc
  155 Hà Nam Nhậm Hoa 7 VS 7 Dương Điềm Hạo Chiết Giang
  156 Tây An Lý Dương 7 VS 7 Dương Quốc Bình Hà Bắc
  157 Hà Bắc Quách Hiến Cường 7 VS 7 Vương Kiến Quốc Thiểm Tây
  158 Hà Bắc Hồ Quân Phong 7 VS 7 Phó Lực Cường Hắc Long Giang
  159 Lâm Nghi Trình Thủ Khánh 7 VS 7 Mạnh Đức Minh Hà Nam
  160 Liêu Ninh Lý Thanh Thuận 7 VS 7 Hạ Tử Ngạo Hà Nam
  161 Giang Tây Ngô Bầu 7 VS 7 Phùng Vận Tích Côn Minh
  162 Hồ Bắc Dịch Quân 7 VS 7 Diêu Tư Bình Tứ Xuyên
  163 Hà Nam Bành Diễn Sinh 7 VS 7 Lý Hàm Sinh Hàm Đan
  164 Thiên Tân Ngô Tân Dân 7 VS 7 Nguyễn Phi Long Hồ Bắc
  165 Bắc Kinh Trần Nhị Minh 6 VS 6 Huệ Tuyết Phong Thiểm Tây
  166 Hồ Bắc Bành Thư Bân 6 VS 6 Vương Quan Đống Hà Nam
  167 Trịnh Châu Triệu Ngọc Cương 6 VS 6 Vương Hoài Lương An Huy
  168 Hồ Bắc Dư Kiến Bình 6 VS 6 Thôi Gia Sơn Hà Nam
  169 Hà Nam Vương Hồng Vĩ 6 VS 6 Tiết Bình An Hà Nam
  170 Tân Cương Mã Học Đông 6 VS 6 Tiếu Điện Thanh Liêu Ninh
  171 Hồ Nam Đái Vĩ 6 VS 6 Thạch Thượng Vinh Tứ Xuyên
  172 Hà Nam Vương Toàn Hữu 6 VS 6 Tôn Bá Thương Thiên Tân
  173 Hà Nam Vương Long Giai 6 VS 6 Ngụy Vận Động An Huy
  174 Giang Tô Phí Lập Tân 6 VS 6 Chân Văn Trung Hình Đài
  175 Liêu Ninh Lịch Gia Ninh 6 VS 6 Vương Lượng Thành Hà Bắc
  176 Hà Nam Vương Minh Vũ 6 VS 6 Trương Tiểu Cửu Hà Nam
  177 Hà Nam Lưu Quân 6 VS 6 Tô Bình Nội Mông
  178 Hà Nam Mã Bằng Phi 6 VS 6 Lưu Xuyên Trọng Khánh
  179 Thiểm Tây Trương Bích Lâm 6 VS 6 Thôi Thiên Trinh Hà Nam
  180 Nội Mông Trương Lan Sáo 6 VS 6 Trương Hồng Thiểm Tây
  181 An Huy Phan Cương 6 VS 6 Dương Quốc Cường Sơn Tây
  182 Hà Nam Đổng Vận Quang 5 VS 6 Vương Thành Lâm Bắc Kinh
  183 Hà Nam Lý Diệu Hổ 5 VS 5 Triệu Bặc Vĩ Hà Nam
  184 Bắc Kinh Quách Kỳ Dong 5 VS 5 Sài Kế Thành Hà Bắc
  185 Hồ Bắc Hứa Tuấn 5 VS 5 Nghi Long Giang Hà Nam
  186 Hình Đài Doãn Siêu 5 VS 5 Lưu Bình Hà Nam
  187 Liêu Ninh Bạc Chiêm Vĩ 5 VS 4 Lưu Phong Thụy Bắc Kinh
  188 Hà Nam Lương Ích Phẩm 4 VS 4 Thượng Tăng Phúc Hình Đài
  189 Hà Nam Vương Thụy Lâm 4 VS 4 Trương Kiến Thịnh Nội Mông
  190 Hà Nam Mã Tử Hiên 4 VS 4 Kỷ Ngạn Thần Hà Nam
  191 Trú Mã Điếm Tống Hồng Vệ 4 VS 4 Sử Kiệt Thiểm Tây
  192 Hà Nam Lý Triêu Dương 4 VS 4 Hạ Gia Duyệt Trịnh Châu
  193 Hà Nam Ngô Hải Lĩnh 4 VS 4 Từ Khiết Sơn Đông
  194 Trịnh Châu Đổng Gia Thạc 4 VS 4 Lý Quốc Bình Hà Nam
  195 Hà Nam Lý Kiến Dân 3 VS 3 Lý Tung Hoành Trịnh Châu
  196 Bắc Kinh Trương Hổ 0 VS 2 Ngô Phong Thọ Hồ Bắc
  Công thành thân thoái , thiên chi đạo .

  Lão Tử

 16. 2 Thành viên cảm ơn xuan2009 vì bài viết hữu ích.

  cafexay (07-12-2019), vietdunghcm71 (07-12-2019)

 17. #49
  Ngày tham gia
  Dec 2012
  Thành viên thứ
  259
  Bài viết
  15,596
  Cảm ơn 55,201 lần / 13,358 bài
  Công thành thân thoái , thiên chi đạo .

  Lão Tử

 18. Các thành viên đã cảm ơn xuan2009 vì bài viết hữu ích này:

  vietdunghcm71 (07-12-2019)

 19. #50
  Ngày tham gia
  Apr 2014
  Thành viên thứ
  11040
  Bài viết
  433
  Cảm ơn 1,304 lần / 391 bài
  Tuyệt vời Hứa Văn Chương !

Trang 5 của 8 Đầu tiênĐầu tiên ... 34567 ... CuốiCuối

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •