Đây là chương trình phân tích bình luận chuyên sâu của Đài CCTV5, do 2 MC Đường Đan và Tưởng Xuyên dẫn chương trình, phân tích trận đấu giữa Trịnh Duy Đồng và Lý Hàn Lâm, tại vòng 1, TƯỢNG KÌ GIÁP CẤP LIÊN TÁI Năm 2019, đánh ngày 26/5/2019.ván đấu:
Quảng Đông: Trịnh Duy Đồng 2 - 0 Lý Hàn Lâm :Sơn Đông