I – Thời gian – Địa điểm: 7 giờ 30 ngày 31/3 và 07/4/2013 tại Câu Lạc bộ Cờ quận 2 (quán cà phê Karaoke Bến Quê, phường An Phú – quận 2).

II – Số lượng tham dự: 48 VĐV nam của các đơn vị:

Cao đẳng nghề Hàng Hải 05 VĐV
Công an PCCC quận 2: 06 VĐV
Phường An Phú: 03 VĐV
Phường Bình Khánh 03 VĐV
Phường Bình Trưng Đông: 07 VĐV
Phường Bình Trưng Tây: 05 VĐV
Phường Thạnh Mỹ Lợi: 01 VĐV
Phường Thảo Điền: 05 VĐV
Quân Cảng Sài Gòn 05 VĐV
TT QL hầm sông Sài Gòn 03 VĐV
Phường Bình An 03 VĐV
Câu lạc bộ cờ quận 2 02 VĐV
III – Kết quả:
1

Khổng Thanh Sơn Phường Thạnh Mỹ Lợi
2

Nguyễn Văn Nam Phường Bình Khánh
3

Đỗ Văn Được Quân Cảng Sài Gòn
4

Nguyễn Đạt Đức Phường Thảo Điền
5

Lê Văn Nghĩa Phường Bình Trưng Tây
6

Phạm Hành Sơn Phường Bình Trưng Đông
7

Văn Tiến Phường Bình Trưng Tây
8

Trương Thanh Bình CLB Cờ Quận 2
9

Vũ Đình Duân Phường An Phú
10

Trương Lê Khoa Vũ TT QL hầm sông Sài Gòn

Một vài hình ảnh về giải đấu

Nguồn http://thethaoq2.wordpress.com/