Nếu bạn thấy Diễn đàn có ích, hãy cùng chia sẻ trên các mạng Xã hội nhé!
Trang 1 của 2 12 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 17

Chủ đề mới: Hoàng Hạc lâu bôi

 1. #1
  Ngày tham gia
  Dec 2012
  Thành viên thứ
  259
  Bài viết
  17,374
  Cảm ơn 59,765 lần / 15,124 bài

  Hoàng Hạc lâu bôi

  2013 年大武汉黄鹤楼杯职工象棋邀请赛

  Giải "Hoàng Hạc lâu" công nhân viên chức tượng kỳ thi đấu theo lời mời Năm 2013

  Bắt đầu ngày: 27/4/2013 Kết thúc ngày: 30/4/2013

  LỊCH THI ĐẤU:


  VÒNG 01 2013-04-28 09:00 (08h00 VN)
  VÒNG 02 2013-04-28 13:00 (12h00 VN)
  VÒNG 03 2013-04-28 15:00 (14h00 VN)
  VÒNG 04 2013-04-29 09:00 (08h00 VN)
  VÒNG 05 2013-04-29 13:00 (12h00 VN)

  DANH SÁCH KỲ THỦ

  BẢNG B

  1 Võ tuấn Cường Hà nam

  2 Lục vĩ Thao Hà Bắc

  3 Tạ Tĩnh Thượng Hải

  4 Trương thân Hoành Hồ Nam

  5 Uông Dương Hồ Bắc

  6 Nhiếp thiết Văn Hắc Long Giang

  7 Trình Minh Giang Tô

  8 Trương Cường Bắc Kinh

  9 Bạch điện Hữu Liêu trữ

  10 Đồng bản Bình Giang Tô

  11 Ngô kim Vĩnh Liêu Ninh

  12 Trần hồng Tiêu Quảng Đông

  13 Trần Tùng Quảng Đông

  14 Chương Lỗi Giang Tô

  15 Cố xuân Đạc Hắc Long Giang

  16 Phạm tư Viễn Liêu Ninh

  BẢNG A

  1 Mạnh Thần Thiên tân

  2 Trịnh duy Đồng Tứ Xuyên

  3 Hác kế Siêu Hắc Long Giang

  4 Từ Siêu Giang Tô

  5 Tài Dật Bắc Kinh

  6 Liễu đại Hoa Hồ Bắc

  7 Vương thiên Nhất Bắc Kinh

  8 Hồng Trí Hồ Bắc

  9 Trần thụy Dương Phúc Kiến

  10 Đàm hán Tinh Hồ Bắc

  11 Bốc phượng Ba Liêu Ninh

  12 Triệu tử Vũ Hà Nam

  13 Phan Phàn Hà Nam

  14 Đáp triêu Đông Hồ Bắc

  15 Địch Cường Hồ Bắc

  16 Lưu Long Bắc Kinh

  Nguồn : dpxq.com
  Mong các bạn vui vẻ. CHÀO.
  Lần sửa cuối bởi xuan2009, ngày 04-28-2013 lúc 05:36 PM.
  " .... 功成身退 , 天之道"
  Công thành thân thoái, thiên chi đạo.

 2. #2
  Ngày tham gia
  Dec 2012
  Thành viên thứ
  259
  Bài viết
  17,374
  Cảm ơn 59,765 lần / 15,124 bài
  KẾT QUẢ VÒNG 1 BẢNG B

  Vũ tuấn cường 0. 5 = 0. 5 Bạch điện hữu

  Đồng bản bình 0 - 1 Lục vĩ thao

  Tạ tĩnh 0. 5 = 0. 5 Ngô kim vĩnh

  Trần hồng tiêu 0. 5 = 0. 5 Trương thân hoành

  Uông dương 1 + 0 Trần tùng

  Chương lỗi 0 - 1 Niếp thiết văn

  Trình minh 1 + 0 Cố xuân đạc

  Phạm tư viễn 1 + 0 Trương cường

  Phạm tư viễn 1 + 0 Trương cường
  Diễn Đàn Cờ Tướng Việt Nam

  Nguồn : dpxq.com
  Mong các bạn vui vẻ. CHÀO.
  Lần sửa cuối bởi xuan2009, ngày 04-28-2013 lúc 05:36 PM.
  " .... 功成身退 , 天之道"
  Công thành thân thoái, thiên chi đạo.

 3. #3
  Ngày tham gia
  Dec 2012
  Thành viên thứ
  259
  Bài viết
  17,374
  Cảm ơn 59,765 lần / 15,124 bài
  KẾT QUẢ VÒNG 1 BẢNG A

  Mạnh thần 1 + 0 Lý tuyết tùng

  Đàm hán tinh 0 - 1 Trịnh duy đồng

  Hác kế siêu 1 + 0 Bốc phượng ba

  Triệu tử vũ 0 - 1 Từ siêu

  Tài dật 1 + 0 Phan phàn

  Đáp triêu đông 0. 5 = 0. 5 Liễu đại hoa

  Vương thiên nhất 1 + 0 Địch cường

  Lưu long 0 - 1 Hồng trí

  Đàm hán tinh 0 - 1 Trịnh duy đồng

  Diễn Đàn Cờ Tướng Việt Nam

  Vương thiên nhất 1 + 0 Địch cường

  Diễn Đàn Cờ Tướng Việt Nam

  Lưu long 0 - 1 Hồng trí

  Diễn Đàn Cờ Tướng Việt Nam


  Nguồn : dpxq.com
  Mong các bạn vui vẻ. CHÀO.
  Lần sửa cuối bởi xuan2009, ngày 04-28-2013 lúc 05:36 PM.
  " .... 功成身退 , 天之道"
  Công thành thân thoái, thiên chi đạo.

 4. #4
  Ngày tham gia
  Dec 2012
  Thành viên thứ
  259
  Bài viết
  17,374
  Cảm ơn 59,765 lần / 15,124 bài
  KẾT QUẢ VÒNG 2 BẢNG B

  Lục vĩ thao 0. 5 = 0. 5 Trình minh

  Niếp thiết văn 0. 5 = 0. 5 Uông dương

  Trương thân hoành 0 - 1 Phạm tư viễn

  Ngô kim vĩnh 0 - 1 Vũ tuấn cường

  Bạch điện hữu 0. 5 = 0. 5 Tạ tĩnh

  Trương cường 1 + 0 Trần hồng tiêu

  Cố xuân đạc 0 - 1 Đồng bản bình

  Trần tùng 0 - 1 Chương lỗi

  Nguồn : dpxq.com
  Mong các bạn vui vẻ. CHÀO.
  Lần sửa cuối bởi xuan2009, ngày 04-28-2013 lúc 05:37 PM.
  " .... 功成身退 , 天之道"
  Công thành thân thoái, thiên chi đạo.

 5. #5
  Ngày tham gia
  Dec 2012
  Thành viên thứ
  259
  Bài viết
  17,374
  Cảm ơn 59,765 lần / 15,124 bài
  KẾT QUẢ VÒNG 2 BẢNG A

  Từ siêu 0. 5 = 0. 5 Mạnh thần

  Trịnh duy đồng 1 + 0 Tài dật

  Hồng trí 1 + 0 Hác kế siêu

  Liễu đại hoa 0 - 1 Vương thiên nhất

  Lý tuyết tùng 1 + 0 Đáp triêu đông

  Phan phàn 0 - 1 Đàm hán tinh

  Bốc phượng ba 0. 5 = 0. 5 Lưu long

  Địch cường 1 + 0 Triệu tử vũ

  Liễu đại hoa 0 - 1 Vương thiên nhất

  Diễn Đàn Cờ Tướng Việt Nam

  Bốc phượng ba 0. 5 = 0. 5 Lưu long

  Diễn Đàn Cờ Tướng Việt Nam

  Nguồn : dpxq.com
  Mong các bạn vui vẻ. CHÀO.
  Lần sửa cuối bởi xuan2009, ngày 04-28-2013 lúc 05:37 PM.
  " .... 功成身退 , 天之道"
  Công thành thân thoái, thiên chi đạo.

 6. #6
  Ngày tham gia
  Dec 2012
  Thành viên thứ
  259
  Bài viết
  17,374
  Cảm ơn 59,765 lần / 15,124 bài
  KẾT QUẢ VÒNG 3 BẢNG B

  Phạm tư viễn 0. 5 = 0. 5 Vũ tuấn cường

  Uông dương 1 + 0 Lục vĩ thao

  Trình minh 0. 5 = 0. 5 Nhiếp thiết văn

  Tạ tĩnh 0 - 1 Trương cường

  Đồng bản bình 0. 5 = 0. 5 Bạch điện hữu

  Chương lỗi 0 - 1 Trương thân hoành

  Trần hồng tiêu 0 - 1 Ngô kim vĩnh

  Cố xuân đạc 0 - 1 Trần tùng

  XẾP HẠNG, ĐIỂM .... SAU VÒNG 3 BẢNG B

  1 Phạm tư viễn Liêu trữ 2. 5 5. 5 2 1 3 2 1 0

  2 Uông dương Hồ bắc 2. 5 4. 5 2 0 3 2 1 0

  3 Vũ tuấn cường Hà nam 2 5. 5 1 1 3 1 2 0

  3 Nhiếp thiết văn Hắc long giang 2 5. 5 1 1 3 1 2 0

  5 Trương cường Bắc kinh 2 4 2 1 3 2 0 1

  6 Trình minh Giang tô 2 3. 5 1 0 3 1 2 0

  7 Lục vĩ thao Hà bắc 1. 5 6 1 1 3 1 1 1

  8 Bạch điện hữu Liêu trữ 1. 5 4. 5 0 0 3 0 3 0

  9 Trương thân hoành Hồ nam 1. 5 4 1 1 3 1 1 1

  10 Ngô kim vĩnh Liêu trữ 1. 5 3. 5 1 1 3 1 1 1

  11 Đồng bản bình Giang tô 1. 5 3 1 1 3 1 1 1

  12 Tạ tĩnh Thượng hải 1 5 0 0 3 0 2 1

  13 Chương lỗi Giang tô 1 4. 5 1 1 3 1 0 2

  14 Trần tùng Quảng đông 1 3. 5 1 1 3 1 0 2

  15 Trần hồng tiêu Quảng đông 0. 5 5 0 0 3 0 1 2

  16 Cố xuân đạc Hắc long giang 0 4. 5 0 0 3 0 0 3


  Nguồn : dpxq.com
  Mong các bạn vui vẻ. CHÀO.
  Lần sửa cuối bởi xuan2009, ngày 04-28-2013 lúc 05:39 PM.
  " .... 功成身退 , 天之道"
  Công thành thân thoái, thiên chi đạo.

 7. #7
  Ngày tham gia
  Dec 2012
  Thành viên thứ
  259
  Bài viết
  17,374
  Cảm ơn 59,765 lần / 15,124 bài
  KẾT QUẢ VÒNG 3 BẢNG A

  Vương thiên nhất 0. 5 = 0. 5 Trịnh duy đồng

  Mạnh thần 0. 5 = 0. 5 Hồng trí

  Hác kế siêu 0 - 1 Từ siêu

  Tài dật 1 + 0 Địch cường

  Đàm hán tinh 0. 5 = 0. 5 Lý tuyết tùng

  Lưu long 0. 5 = 0. 5 Liễu đại hoa

  Đáp triêu đông 0 - 1 Bặc phượng ba

  Triệu tử vũ 1 + 0 Phan phàn


  XẾP HẠNG, ĐIỂM .... SAU VÒNG 3 BẢNG A

  1 Trịnh duy đồng Tứ xuyên 2. 5 6 2 1 3 2 1 0

  2 Vương thiên nhất Bắc kinh 2. 5 4. 5 2 1 3 2 1 0

  3 Từ siêu Giang tô 2. 5 4 2 2 3 2 1 0

  4 Hồng trí Hồ bắc 2. 5 4 2 1 3 2 1 0

  5 Mạnh thần Thiên tân 2 6. 5 1 0 3 1 2 0

  6 Tài dật Bắc kinh 2 3. 5 2 0 3 2 0 1

  7 Đàm hán tinh Hồ bắc 1. 5 4 1 1 3 1 1 1

  8 Lý tuyết tùng Hồ bắc 1. 5 4 1 0 3 1 1 1

  9 Bặc phượng ba Liêu trữ 1. 5 2. 5 1 1 3 1 1 1

  10 Hác kế siêu Hắc long giang 1 6. 5 1 0 3 1 0 2

  11 Địch cường Hồ bắc 1 5. 5 1 0 3 1 0 2

  12 Lưu long Bắc kinh 1 5 0 0 3 0 2 1

  13 Liễu đại hoa Hồ bắc 1 4 0 0 3 0 2 1

  14 Triệu tử vũ Hà nam 1 3. 5 1 0 3 1 0 2

  15 Đáp triêu đông Hồ bắc 0. 5 4 0 0 3 0 1 2

  16 Phan phàn Hà nam 0 4. 5 0 0 3 0 0 3

  Nguồn : dpxq.com
  Mong các bạn vui vẻ. CHÀO.
  Lần sửa cuối bởi xuan2009, ngày 04-28-2013 lúc 05:38 PM.
  " .... 功成身退 , 天之道"
  Công thành thân thoái, thiên chi đạo.

 8. #8
  Ngày tham gia
  Dec 2012
  Thành viên thứ
  259
  Bài viết
  17,374
  Cảm ơn 59,765 lần / 15,124 bài
  KẾT QUẢ VÒNG 4 BẢNG A

  Trịnh duy đồng 0. 5 = 0. 5 Hồng trí

  Từ siêu 0 - 1 Vương thiên nhất

  Tài dật 0 - 1 Mạnh thần

  Bốc phượng ba 0. 5 = 0. 5Đàm hán tinh

  Lý tuyết tùng 0 - 1 Triệu tử vũ

  Liễu đại hoa 1 + 0 Hác kế siêu

  Địch cường 0. 5 = 0. 5 Lưu long

  Phan phàn 0 - 1 Đáp triêu đông

  Từ Siêu 0-1 Vương thiên Nhất

  Diễn Đàn Cờ Tướng Việt Nam

  Lliễu đại Hoa 0-1 Hác kế Siêu

  Diễn Đàn Cờ Tướng Việt Nam

  Địch Cường 0. 5 = 0. 5 Lưu Long

  Diễn Đàn Cờ Tướng Việt Nam
  XẾP HẠNG, ĐIỂM .... SAU VÒNG 4 BẢNG A

  1 Vương thiên nhất Bắc kinh 3. 5 9 3 2 4 3 1 0

  2 Trịnh duy đồng Tứ xuyên 3 10. 5 2 1 4 2 2 0

  3 Mạnh thần Thiên tân 3 9 2 1 4 2 2 0

  4 Hồng trí Hồ bắc 3 8. 5 2 1 4 2 2 0

  5 Từ siêu Giang tô 2. 5 9. 5 2 2 4 2 1 1

  6 Tài dật Bắc kinh 2 7. 5 2 0 4 2 0 2

  7 Liễu đại hoa Hồ bắc 2 7. 5 1 0 4 1 2 1

  8 Đàm hán tinh Hồ bắc 2 6. 5 1 1 4 1 2 1

  9 Bặc phượng ba Liêu trữ 2 6 1 1 4 1 2 1

  10 Triệu tử vũ Hà nam 2 5. 5 2 1 4 2 0 2

  11 Địch cường Hồ bắc 1. 5 9 1 0 4 1 1 2

  12 Lý tuyết tùng Hồ bắc 1. 5 8. 5 1 0 4 1 1 2

  13 Lưu long Bắc kinh 1. 5 8. 5 0 0 4 0 3 1

  14 Đáp triêu đông Hồ bắc 1. 5 5. 5 1 1 4 1 1 2

  15 Hác kế siêu Hắc long giang 1 9. 5 1 0 4 1 0 3

  16 Phan phàn Hà nam 0 7. 5 0 0 4 0 0 4

  Lần sửa cuối bởi xuan2009, ngày 04-29-2013 lúc 02:18 PM.
  " .... 功成身退 , 天之道"
  Công thành thân thoái, thiên chi đạo.

 9. #9
  Ngày tham gia
  Dec 2012
  Thành viên thứ
  259
  Bài viết
  17,374
  Cảm ơn 59,765 lần / 15,124 bài
  KẾT QUẢ VÒNG 4 BẢNG B

  Phạm tư viễn 0. 5 = 0. 5 Uông dương

  Vũ tuấn cường 0 - 1 Trình minh

  Nhiếp thiết văn 0. 5 = 0. 5 Trương cường

  Lục vĩ thao 1 + 0 Bạch điện hữu

  Trương thân hoành 0. 5 = 0. 5 Đồng bản bình

  Ngô kim vĩnh 1 + 0 Chương lỗi

  Trần tùng 0 - 1 Tạ tĩnh

  Trần hồng tiêu 1 + 0 Cố xuân đạc

  Phạm tư Viễn 0. 5 = 0. 5 Uông Dương

  Diễn Đàn Cờ Tướng Việt Nam
  XẾP HẠNG, ĐIỂM .... SAU VÒNG 4 BẢNG B

  1 Phạm tư viễn Liêu trữ 3 9. 5 2 1 4 2 2 0

  2 Uông dương Hồ bắc 3 9 2 0 4 2 2 0

  3 Trình minh Giang tô 3 7 2 1 4 2 2 0

  4 Lục vĩ thao Hà bắc 2. 5 9. 5 2 1 4 2 1 1

  5 Niếp thiết văn Hắc long giang 2. 5 9. 5 1 1 4 1 3 0

  6 Trương cường Bắc kinh 2. 5 9 2 1 4 2 1 1

  7 Ngô kim vĩnh Liêu trữ 2. 5 6. 5 2 1 4 2 1 1

  8 Vũ tuấn cường Hà nam 2 10 1 1 4 1 2 1

  9 Tạ tĩnh Thượng hải 2 7. 5 1 1 4 1 2 1

  9 Trương thân hoành Hồ nam 2 7. 5 1 1 4 1 2 1

  11 Đồng bản bình Giang tô 2 6 1 1 4 1 2 1

  12 Bạch điện hữu Liêu trữ 1. 5 8. 5 0 0 4 0 3 1

  13 Trần hồng tiêu Nghiễm đông 1. 5 7 1 0 4 1 1 2

  14 Chương lỗi Giang tô 1 8 1 1 4 1 0 3

  15 Trần tùng Nghiễm đông 1 6 1 1 4 1 0 3

  16 Cố xuân đạc Hắc long giang 0 7. 5 0 0 4 0 0 4


  Lần sửa cuối bởi xuan2009, ngày 04-29-2013 lúc 02:20 PM.
  " .... 功成身退 , 天之道"
  Công thành thân thoái, thiên chi đạo.

 10. #10
  Ngày tham gia
  Dec 2012
  Thành viên thứ
  259
  Bài viết
  17,374
  Cảm ơn 59,765 lần / 15,124 bài
  kết quả vòng 5 bảng A
  " .... 功成身退 , 天之道"
  Công thành thân thoái, thiên chi đạo.

Trang 1 của 2 12 CuốiCuối

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •