Vào Lúc 8h30 Ngày 25/5/2013 CLB Hoàng Anh tổ chức thi đấu đồng loạt cùng QTĐS Nguyễn Hoàng Lâm
Số lượng thành viên tham gia : 10 kỳ thủ
Ưu tiên các kỳ thủ đăng ký trước
Lệ Phí : 50 000 / 1 kỳ thủ
Thắng : 150 000 Hòa : 50 000
TG mỗi kỳ thủ 30 phút. Nguyễn Hoàng Lâm 120 phút

LH đăng ký
A Ninh : 0905163829
A Tuấn : 0905404054