Vừa qua, HKC có giới thiệu cho chuyên mục "Góc nhỏ Sài Gòn" bên Tivi Online của báo Tuổi Trẻ có làm một Video Clip về thầy Lê Thiên Vị với chủ đề "Kỳ Vương và bộ sưu tập Cờ". Xin giới thiệu cùng các bạn Yêu mến danh thủ một thời với ngoại hiệu "Võ Lâm Nhất Sát" này.

Link: "Kỳ vương" và bộ sưu tập cờ